Äldreomsorg

Digitalt kunskapslyft kan förebygga undernäring

ÄTUP vill förhindra undernäring hos äldre genom höjd kunskapen hos undersköterskor. Foto: Getty Images

Från och med den 1 november 2022 finns nya föreskrifter från Socialstyrelsen för att förebygga undernäring. Genom certifiering kan kunskapen höjas.

Från och med den 1 november 2022 finns nya föreskrifter från Socialstyrelsen för att förebygga undernäring. Genom certifiering kan kunskapen höjas.


Minst 50 procent av dem som bor på äldreboenden eller har hemtjänst är eller riskerar att bli undernärda, enligt det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Det är viktigt att upptäcka risken i tid och framför allt att förebygga undernäring, något som det nu finns nya regler kring från och med den 1 november.

– Den nya författningen kan leda till att undernäring faktiskt anmäls som vårdskada enligt Lex Sara och Lex Maria om de hårdare kraven inte följs, konstaterar Erland Olsson MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska som är en roll i sjukvården med ansvar för undernäring. För att lyckas implementera den nya författningen är det avgörande att höja kompetensen hos alla som arbetar nära äldre, fortsätter Erland Olsson. Även om det är vi, som är MAS eller verksamhetschefer, som är högst ansvariga behöver alla medarbetare kunna upptäcka tecken på undernäring och delta i det förebyggande arbetet enligt den nya författningen.

Marie-Louise Ankersson och Janina Blomberg har utvecklat det digitala kunskapslyftet ÄTUP för alla inom äldreomsorgen som leder till certifiering av äldreboenden och hemtjänstverksamheter. 

– Tack vare kunskapslyftet kan våra medarbetare upptäcka risker för undernäring hos seniorerna i tid och veta hur de ska hantera det. Det här är första gången den här typen av utbildning funnits för hemtjänstpersonal, berättar Therese Kuivamäki, marknadsområdeschef Olivia hemomsorg som använder kunskapslyften i fyra kommuner.

Mer om den nya författningen:
Nya föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring (socialstyrelsen.se)