Nyheter

Det ska bli straffbart att utsätta barn för bevittnat våld

Regeringen föreslår nu att ett nytt brott införs

Regeringen föreslår att ett nytt brott införs för att göra det straffbart att utsätta ett barn för att bevittna våldsbrott i en nära relation. Barnfridsbrottet innebär att även barnet blir brottsoffer, inte bara kvinnan.

Regeringen föreslår att ett nytt brott införs för att göra det straffbart att utsätta ett barn för att bevittna våldsbrott i en nära relation. Barnfridsbrottet innebär att även barnet blir brottsoffer, inte bara kvinnan.

Alla barn har rätt till en uppväxt i trygghet och en hemmiljö fri från brott. Så ser det tyvärr inte ut i Sverige, där en kvinna dödas var tredje vecka av en man som hon har eller har haft en nära relation med. Många barn lever i familjer där våld är vardag. 

– 200 000 barn växer upp i familjer där det pågår våldsbrott i nära relation. Det måste vi göra allt för att stoppa. Från regeringens sida har dessa brott lika hög prioritet som gängkriminaliteten. Vi måste se till att sätta av de resurser som krävs, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på en pressträff den 3 mars.

Redan nu så har polisen förstärkt sina resurser med 380 nya utredare inom vålds- och sexualbrott.

Regeringen föreslår att ett nytt brott införs, ett barnfridsbrott. Förslaget är att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i en nära relation.

Med nära relation menas att barnet ska ha en nära relation till både gärningspersonen och offer för huvudbrottet. Det kan till exempel vara att pappa misshandlar mamma eller hennes nya livskamrat. 

Straffet blir fängelse i upp till två år, vid grovt brott fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Särskild straffskala kommer att finnas för ringa brott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

– Barn har olika strategier när de lever under de här villkoren. Vissa kanske springer och gömmer sig under sin säng. Därför behöver inte barnet vara i direkt anslutning till brottet. Det räcker att de hör handlingen, säger Juno Blom, Liberalernas partisekreterare och talesperson i barnrättsfrågor.

Hon menar att man behöver se brottet med barnens ögon.

– Vid grov kvinnofridskränkning handlar det om återupprepande handlingar. Utgångspunkten måste vara hur det faktiskt är för de här barnen.

Lagändringen innebär att även barnet ses som brottsoffer för att ha bevittnat händelsen och därmed också kan få skadestånd av personen som har begått brottet. Tidigare kunde barnet få brottskadeersättning. 

– Det är en viktigt förändring, säger Morgan Johansson och fortsätter:

– Om en man slår sin fru inför sina barn så har han svikit den viktigaste plikten man har som pappa; att ge sina barn en trygg uppväxt. Det ska han stå till svars för.