Äldreomsorg

De skapar förändring genom innovativa samarbeten

Gubbes talesperson Peter Toresson berättar om företagets nya samarbeten.

Det råder stor brist på sommarvikarier inom äldreomsorgen. Techbolaget Gubbe vill revolutionera äldreomsorgen i Sverige genom att bland annat hjälpa kommuner att möta bristen på resurser.

Det råder stor brist på sommarvikarier inom äldreomsorgen. Techbolaget Gubbe vill revolutionera äldreomsorgen i Sverige genom att bland annat hjälpa kommuner att möta bristen på resurser.

Enligt en enkät från tv4-nyheterna har 85 procent av alla kommuner i Sverige brist på sommarvikarier och i 36 procent av kommunerna finns det risk för underbemanning. Den första juli träder ett nytt lagkrav i kraft där de som har hemtjänst ska garanteras en undersköterska som kontaktperson, något som var tredje kommun inte kan lova. 

Detta vill techbolaget Gubbe ändra på och satsar nu stort på att hjälpa kommuner att möta bristen på resurser. Först ut bland de svenska kommunerna är Järfälla där de nu inleder ett nytt samarbete där Gubbe ska stötta upp och vara ett komplement till den befintliga äldreomsorgen.

Enligt Peter Toresson, talesperson på Gubbe, vill företaget bland annat avlasta äldrevården och bidra med mer arbetskraft. Gubbe erbjuder inte bara kvalitativ omsorg och vård, utan även meningsfulla och utvecklande arbetsmöjligheter för unga människor. 

Så fungerar Gubbe-konceptet

Efter en personlig behovsanalys identifierar Gubbe en passande “Gubbe-vän” som besöker den äldre personen regelbundet. Tillsammans hittar de på saker som väcker glädje hos senioren, vilket kan handla om alltifrån att gå skogspromenader till att lära sig använda teknik för att hålla kontakt med släktingar. Den äldre kan också få hjälp med ledsagning, hygien, hushållssysslor, städning och mathandling, med mera. Efter varje besök får kommunen och den äldres anhöriga en rapport som sammanfattar besöket och den äldre personens mående.

En genomförd konsekvensstudie visar att Gubbes seniortjänst fördubblat antalet utomhusvistelser och motionspass per vecka och att 60 procent av klienterna förbättrat sin övergripande fysiska och psykiska kondition.

Gubbe är övertygade om att deras arbete kan bidra till att lösa bemanningskrisen inom äldreomsorgen och göra en verklig skillnad för både kommuner och de äldre som är i behov av vård och stöd.