Äldreomsorg

De flyttar till kombinerad förskola och äldreboende

Bildhuggaren blir Huddinges första kombinerade äldreboende och förskola. Foto: Huddinge Samhällsfastigheter

Huddinge kommuns första kombinerade förskola och särskilda boende för äldre står klart för inflyttning. Dessa är de nya hyresgästerna.

Huddinge kommuns första kombinerade förskola och särskilda boende för äldre står klart för inflyttning. Hyresgäster är Ersta diakoni äldreomsorg och Jensen förskola.

Huddinge Samhällsfastigheter har byggt ett kombinerat äldreboende och förskola i Snättringe på uppdrag av kommunen. En försäljningsprocess har pågått under sommaren och köparen Altura fastigheter kommer stå som hyresvärd till Ersta diakoni och Jensen.
 
– Vi är oerhört glada att välkomna Ersta diakoni, Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg, till Huddinge. Bildhuggaren blir det första idéburna äldreboendet i kommunen på 20 år och bidrar med sina 90 platser både till ökad valfrihet och nya kvaliteter för de äldre. Förhoppningen är att samspelet mellan de äldre och barnen på förskolan ska hjälpa mot den ofrivilliga ensamhet som vi ser öka allt mer i samhället, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd med ansvar för vård och omsorg.
Tomas Selin (C), förskolenämndens ordförande, är också nöjd över att kommunen nu har kommit ett steg närmare den kombinerade verksamheten i Bildhuggaren.
 
– Nu får vi möjlighet till möten över generationsgränserna. En fristående förskola i Bildhuggaren innebär ett välkommet tillskott av moderna förskolemiljöer och fler alternativ i Segeltorp och Snättringe, säger Tomas Selin (C), förskolenämndens ordförande

Jensen förskola ska genomgå sedvanlig procedur för tillståndsgivande hos förskolenämnden.