De är Årets Offentliga Chef och Nyskapande Chef 2021

"Att leda chefer är svårt, men att leda chefer under en pandemi är supersvårt."
Henrietta Arwin

”Att leda chefer är svårt, men att leda chefer under en pandemi är supersvårt.”

Henrietta Arwin, primärvårdschef, Närhälsan i Västa Götalandsregionen är vinnaren av priset Årets Offentliga Chef 2021 och priset för Årets Nyskapande Chef går till Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket.

Priserna delades ut av tidningen Offentliga Affärer under konferensen Offentlig chef 2022.

Henrietta Arwin, primärvårdschef, Närhälsan i Västa Götalandsregionen utsågs till Årets Offentliga Chef 2021 med motiveringen:

”Från att vara expert har hon gått till att vara en övergripande primärvårdschef som pekar ut målet utan att peta i detaljer. Att leda chefer är svårt, men att leda chefer under en pandemi är supersvårt. Vår vinnare har klarat det – trots enorm belastning i primärvården. Med ett tillitsbaserat ledarskap har hon stärkt cheferna så att de känt sig trygga i sina egna beslut. Nu är det medarbetarna på plats som är experterna!”

Priset Årets Offentliga Chef är tänkt att gynna och motivera till en god ledarskapskultur inom landets offentliga verksamheter. Årets Nyskapande Chef prisar den eller de som gjort ett extra utvecklingsarbete kring organisationsutveckling eller digitalisering som utvecklas och förbättrat organisationen. 

Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket får priset Årets Nyskapande Chef 2021 med följande motivering:

”När krisen slår till gäller det att snabbt skala upp – det är vår vinnares lärdom av flyktingströmmen 2015, skogbränderna 2018 och Covid-pandemin de bakomliggande åren. Då arbetsbelastningen sjönk för Migrationsverkets medarbetare erbjöds andra myndigheter hjälp under pandemin. Över 800 av verkets anställda anmälde sig frivilligt för att bistå ännu mer belastade myndigheter under krisen. Med sitt ledarskap har vinnaren bidragit till ett innovativt nytänkande i offentlig sektor. Att flera aktörer så unikt gick samman är en administrativ bedrift!”

Related posts