Skyddat boende

Brottsprevention måste riktas mot alla nivåer

brott
Unga män har störst risk att utsättas för våld. Foto: Getty Images

Allt våld hänger ihop; våld i nära relationer, våld i kriminella nätverk och våld i det offentliga rummet. Det säger kriminalkommissarie Gunnar Appelgren, som tycker att man inom media och politiken har en för ensidig syn.
– Man riktar insatser på en sak i taget. Vi måste stoppa våldet och då behöver vi rikta in oss på alla delar samtidigt, säger han.

Varje år dödas omkring 20 kvinnor av en man som de har eller har haft en relation med.

– Det här har uppmärksammats under många år och vi säger att vi satsar på våld i nära relationer, men trots det mördas lika många kvinnor i alla fall varje år, säger Gunnar Appelgren, kriminalkommissarie hos Polisen.

Gunnar Appelgren, kriminalkommissarie hos Polisen.

Det våld som vi oroas över är att som kvinna bli överfallen och våldtagen utomhus av en okänd förövare, men det är en liten del av det totala våldet. Unga män har störst risk att utsättas för våld.

Enligt Gunnar Appelgren hänger allt våld ihop. Våld i nära relationer har en koppling till våld i kriminella nätverk och våld i det offentliga rummet.

– På 90-talet var det MC-gängen, nu har vi bland annat släktbaserade kriminella nätverk. Det kommer alltid något nytt och vi kommer att komma ur det här eländet också. Men det gäller att vi orkar hålla alla delar för att stoppa våldet. Vi får inte bara fokusera på en sak, för allt våld hänger ihop.

En mötesplats för skyddat boende

Gunnar Appelgren var en av talarna på Dagen för Skyddat Boende som arrangerades den 26 oktober på Gothia Towers i Göteborg. Det var SSIL – För vård och omsorg och Stiftelsen Insats skyddat boende som hade bjudit in till arrangemanget. Branschen har länge efterfrågat en mötesplats för alla som placerar inom skyddat boende, arbetar med våld i nära relationer, avhopparverksamhet eller på annat sätt är verksam inom skydd och säkerhet.

Skjutvapenvåldet är extremt allvarligt i Sverige och i en nationell jämförelse med 13 andra europeiska länder hamnar Sverige i botten om man tittar på dödligt skjutvapenvåld bland unga män i åldrarna 15-29 år. För åldrarna 30 år och uppåt ligger Sverige i mitten.

– Tyskland har lägst andel skjutvapenvåld bland unga, följt av Norge, Storbritannien och Österrike. Vi har besökt Tyskland för att se hur de jobbar, men den här effekten vi ser i Sverige beror på ett grundproblem. I Tyskland har man en helt annan syn på våld och vapen. Polistätheten är en sak, hade vi haft samma polistäthet så skulle det vara 6 500 fler polisanställda bara i Stockholm. Men det är inte hela förklaringen.

Väldigt unga risktagande i botten

Vi har en grov organiserad brottslighet med en spiral av A, B, C och D-grupper med äldre kriminella i toppen och väldigt unga risktagande i botten.

– Gruppen 14-17 år har vuxit upp med våldet som lösning. Det är en fruktansvärd utveckling vi har sett de senaste åren med dessa unga som inte har en fullt utvecklad frontallob och därför dåligt konsekvenstänk.

Våldet har blivit allt grövre och nu har det också spridit sig utanför de så kallade socialt utsatta områdena.

– Det var inte förrän det mördades en känd rappare som bodde på Söder i Stockholm och hade ett svenskt namn som det började tas krafttag. Men det krävs att alla tillsammans engagerar sig i arbetet med att stoppa våldet.

I Storbritannien hade man en masskjutning på en skola 1996 och efter det tog man krafttag mot vapen med god effekt. Knivvåldet ökade, men det har inte lika stor dödlighet. Efter 9/11 i USA satte man också in stora resurser på säkerhet.

Vi gör fel saker i Sverige

Gunnar Appelgren tycker att vi gör fel saker i Sverige. Vi sparar in på det våldspreventiva arbetet i kommunerna och inte lyckats få en lokal polisnärvaro.

– Vi har inte råd med det. En effektiv brottsprevention måste riktas mot alla nivåer; vi behöver satsa på elevhälsan, vi måste komma åt fusket; tjuvsamhället och de svarta pengarna. Det är individer och individers val som ger upphov till brott. Svag moral, taskig impulskontroll, tillåtande sociala miljöer och svag kollektiv styrka i området är saker som vi behöver komma åt. Med ett starkt yttre tryck från alla håll kan vi skapa ett inre tryck på individen.