Äldreomsorg

Bristande förutsättningar för ledarskap inom vård och omsorg

Jenny Wibacke

Personalgrupperna är mycket stora inom vård och omsorg. Dessutom får chefer inom vård och omsorg agera vaktmästare, tekniker och liknande. Det är tre gånger så vanligt att de utför arbetsuppgifter som inte ska höra till chefsuppdraget.

Personalgrupperna är mycket stora inom vård och omsorg. Fyra av tio chefer har fler än 30 direktrapporterande medarbetare, jämfört med max tio för 45 procent av cheferna inom privat sektor. Dessutom får chefer inom vård och omsorg agera vaktmästare, tekniker och liknande. Det är tre gånger så vanligt att de utför arbetsuppgifter som inte ska höra till chefsuppdraget.


En undersökning av branschföreningen Ledarna inom Vård och Omsorg, LiVO visar att chefer i vård och omsorg har väsentligt sämre förutsättningar att utöva ett gott ledarskap jämfört med andra chefer.
– Det är tragikomiskt att ta del av 3 000 vård- och omsorgschefers svar och konstatera att de i praktiken dubbelarbetar som vaktmästare, rörmokare, tekniker och administratörer samtidigt som den verksamhet de ansvarar för har i uppdrag att vårda och rädda liv, säger Jenny Wibacke, ordförande i LiVO.

LiVOs undersökning visar tydligt att kraven och den komplexitet som ett chefsuppdrag i vård och omsorg innebär inte står i rimlig balans till de resurser cheferna har till förfogande:

Drygt 60 procent av cheferna i vård och omsorg utför ofta arbetsuppgifter som är orimliga och inte skulle behöva göras om verksamheten var organiserad på ett effektivare sätt. Det är tre gånger så ofta som jämfört med andra chefer.  

Personalgrupperna är mycket stora. Drygt sex av tio chefer i vård och omsorg har fler än 20 direktrapporterande medarbetare och fyra av tio har fler än 30. I privat sektor har 45 procent av cheferna max tio medarbetare. 

– Pandemin har obarmhärtigt riktat strålkastarljuset på bristerna i arbetsmiljön i vård och omsorg. Men egentligen har de funnits hela tiden och bara blivit ytterligare förstärkta och mer uppenbara under krisen. Arbetsmiljöbristerna försvinner inte för att smittan dämpas. Jag är orolig för vem som kommer att vilja och orka vara chef i vården och omsorgen när Corona är över, säger Jenny Wibacke. 

Bland chefernas exempel på tveksamma arbetsuppgifter är det fem områden som dominerar:  

– Administration 
– Rapportering/statistik 
– Beställningar 
– IT-relaterade arbetsuppgifter 
– HR-relaterade arbetsuppgifter 

Cheferna ger i undersökningen egna exempel på denna typ av arbetsuppgifter:

”Hantera IT- och mobiltelefonbeställningar för 2000 underställda.”
”Ta hand om arbetstelefoner, hantera matlådor och tvätt av arbetskläder, ansvar för bil, ringa till olika hälsomyndigheter för kundens räkning.” 
”Fastighetsfrågor, flytta ut och in möbler, felanmälningar, sopor.”
Mest positivt är att nio av tio chefer upplever en hög grad av meningsfullhet i sitt arbete. 91 procent svarar att de i hög eller ganska hög utsträckning tycker jobbet känns meningsfullt. Det kan jämföras med 87 procent för chefer i alla branscher enligt Ledarnas rapport Att vara chef.