Nyheter

Brist på arbetskraft inom kommuner och landsting

Foto: Getty Images

Sveriges kommuner och landsting kräver ytterligare 124 000 sysselsatta fram till 2025 inom kommuner och landsting i sin nya ekonomirapport.

Chefsekonom Annika Wallenskog säger till TT att vi inte haft en sådan brist på arbetskraft under hela 2000- talet.
SKL hävdar också att det behövs en ökning av statsbidragen med 37 miljarder kronor fram tills 2021.

Bristen på arbetskraft börjar bli akut, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) säger att kommunerna måste göra mer för att bli attraktiva arbetsgivare.

2018 ser ut att bli ett starkt år för kommuner och landsting tack vare ökade skatteintäkter, statsbidrag och reavinster, de kommande åren ser ut att bli sämre enligt SKL:s nya ekonomirapport, främst vad gäller arbetskraftssituationen.
– Det som har blivit tydligare är bristen på arbetskraft. Utmaningarna har ökat kraftigt beroende på att vi ser att det blir tuffare nästa år och fram till 2021. Vi har tidigare sagt att år 2019 kan bli besvärligt och det kryper nu närmare, säger SKL:s ordförande Lena Micko till TT.

Inom vård, skola och omsorg så behövs arbetskraften öka med 124 000 tusen fram tills 2025, för att behålla dagens verksamhetsnivå, detta beror på en demografisk utveckling när Sveriges befolkning växer i åldersgrupperna unga och gamla, men för få i arbetsför ålder.
– Det är klart att det är större brist bland legitimationsyrken som till exempel sjuksköterskor, läkare, socialsekreterare. Även om det naturligtvis finns personer som är arbetslösa så matchar dessa inte de här tjänsterna utan vi ser att vi måste ställa om, säger SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) medger att rapportens resultat knappast kommer som någon överraskning utan visar på ett problem som varit påtagligt länge.
– När det gäller resurser har vi redan tillskjutit stora resurser till kommuner och landsting och lovat att fortsätta göra det för de demografiska utmaningarna är sådana, men kommuner och landsting måste också bli mera attraktiva som arbetsgivare. Att man har så höga sjukskrivningstal är en varningssignal som jag inte tycker man tagit på riktigt stort allvar hittills. Här finns en potential med folk som kan jobbet men blivit utslitna och det är naturligtvis helt ohållbart, säger hon.
Vidare säger Ylva Johansson (S) att – Det gäller att påverka arbetsmiljön så folk inte blir sjuka. Sjuktalen är högre inom dessa yrken än generellt inom arbetsmarknaden och då är det ytterst arbetsgivarens ansvar att säkerställa en god arbetsmiljö.