Nyheter

Bris larmar: Fler samtal om psykisk ohälsa och väntan på BUP

Samtalen till Bris stödlinje för barn har ökat under sommarlovet 2023.

Under sommarlovet har Bris tagit emot fler samtal än någonsin. Främst är det samtal om allvarlig psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Under sommarlovet har Bris tagit emot fler samtal än någonsin. Främst är det samtal om allvarlig psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Samtalen till den nationella stödlinjen Bris har ökat med 9 procent denna sommar jämfört med förra året. Framför allt är det samtalen om allvarlig psykisk ohälsa som ökat mest. Under sommaren har många samtal handlat om självdestruktivitet, ångest och självmord, men även om barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
– För barn som inte mår bra är vardagens rutiner och tillgängliga stödinsatser viktiga. Under sommarlovet försvinner rutinerna kring skola och fritidsaktiviteter, och samhällets stödinsatser blir mer svårtillgängliga. Samtalen om BUP har både handlat om barn som har en pågående utredning eller behandling, och barn som väntar på en första tid. Pausen och väntan är svår och under den tiden behöver barnet stöd, säger Nils Grönroos, kurator på Bris.I samtalen med Bris berättar barn även om en sommar som har blivit mer ensam och tråkig än vad barnet tänkt. Samtalen om ekonomisk oro, vänner och fritid har ökat jämfört med förra sommaren och barn berättar om att inte har pengar att följa med vänner och göra saker. En del barn berättar även om att föräldrarna bråkar mer om pengar och att det är jobbigt att vara hemma.

Exempel på samtal från barn till Bris:”Jag är så nära att göra dumma saker för att jag behöver pengar, jag vill veta vad jag ska göra istället. Jag är för ung för att få ett sommarjobb”

”Jag har typ tappat livslusten eller vad man säger. Skulle du kunna säga lite saker man kan göra för att få tillbaka den?” Fakta om statistiken
– Under sommaren har Bris haft 8054 stödjande samtal med barn via chatt, telefon och mejl, en ökning med 9 procent jämför med samma period förra året.

– Period för mätningen är 13/6–14/8 2023.Samtalsstatistiken gäller hela landet och går inte att bryta ned på mindre geografiska nivåer. Barn är alltid anonyma när de kontaktar Bris och det framgår inte var i landet de befinner sig.
– Citaten ovan är exempel på vad barn har berättat för Bris och är vid behov anpassade för att inget barn ska kännas igen av någon annan.