Äldreomsorg

Bräcke diakoni har Linköpings mest nöjda hemtjänstkunder

Sjuksköterskan Lovisa Svärd skattar ihop med en av de boende i Linköping.

Nu ställer Linköpings kommun om till den nya modellen med områdesbaserad vård och omsorg i hemmet. 

När Socialstyrelsen frågar de äldre i Linköping vad de tycker om sin hemtjänst hamnade Bräcke diakoni i topp. Nu ställer Linköpings kommun om till den nya modellen med områdesbaserad vård och omsorg i hemmet. 

– Att det är just tillgänglighet och förtroende för personalen som vi får högst betyg för är extra roligt. Det visar att det verkligen spelar roll att göra det där lilla extra. Kanske spelar det även in att vi är en idéburen organisation, dvs icke vinstdrivande, säger Amandha Dahl, biträdande verksamhetschef för Bräcke hemtjänst Linköping.

Verksamhetschefen Anna-Carin Gustafsson tror att kundnöjdheten hänger ihop med att medarbetarna trivs på sin arbetsplats.

– Gillar man sitt arbete gör man ett bra jobb helt enkelt. Hos oss finns också stor möjlighet att påverka både arbetssätt och sin arbetsmiljö, men också möjlighet till kompetensutveckling.

Nu ställer Linköpings kommun om till den nya modellen – områdesbaserad vård och omsorg i hemmet. I praktiken innebär det att insatser skapas efter behov och inte efter hur organisationen ser ut. Tre aktörer, samt kommunen, kommer från 1 maj 2023 ha ett helhetsansvar för hemtjänst, trygghetsboende hemsjukvård och hemrehab i var sitt geografiskt område. En modell som Linköping är först med i Sverige.

– Det här är ett arbetssätt som vi har längtat efter. Det kommer bli tryggare för våra kunder och boende när det blir en sammanhållen vårdkedja. I praktiken innebär det att vi anpassar vården och omsorgen efter våra kunders behov. Vi blir ett starkt team som samarbetar runt dem oavsett vad de behöver stöd och hjälp med, säger Anna-Carin Gustafsson, verksamhetschef Bräcke hemtjänst Linköping.