Äldreomsorg

Boende på SÄBO bland dem som nu får en tredje dos

Rekommendationen är att erbjuda vaccin om det gått minst sex månader sedan det förra vaccinationstillfället. Foto: Getty Images

Nu erbjuds personer med hemtjänst, boende på SÄBO och personer som är 80 år eller äldre en tredje vaccindos. Samtidigt bör det säkerställas att alla som arbetar inom SÄBO och hemtjänsten är fullvaccinerade.

Nu erbjuds personer med hemtjänst, boende på SÄBO och personer som är 80 år eller äldre en tredje vaccindos. Samtidigt bör det säkerställas att alla som arbetar inom SÄBO och hemtjänsten är fullvaccinerade.

Den 28 september presenterade Folkhälsomyndigheten och Regeringen att det med omedelbar verkan öppnas upp för fler grupper att få en tredje dos vaccin mot covid-19. Dessa är personer i särskilt boende för äldre (SÄBO), som har hemtjänst eller är 80 år eller äldre.

Det har märkts en ökning av smitta i denna grupp, vilket kan bero på att effekten av vaccinet börjar klinga av. Regionerna sköter vaccinationsarbetet och rekommendationen är att erbjuda vaccin om det gått minst sex månader sedan det förra vaccinationstillfället. 

Sedan tidigare rekommenderas personer med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling en extra dos covid-19-vaccin.

Bland Sveriges befolkning är det nu 83,6 procent som har fått minst en dos och 76,5 procent har fått två doser. Det gör att man nu den 29 september lyfter de allmänna rekommendationerna om bland annat att hålla avstånd och att jobba hemifrån om det är möjligt.
Smittförebyggande åtgärder för personal inom vård och omsorg ligger kvar.

– Ovaccinerade bör fortsatt hålla avstånd till andra, undvika folksamlingar och vara särskilt försiktiga runt äldre. I samband med vaccinationerna av dos tre bör man på SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård att föra dialog med de anställda för att säkerställa så att alla som arbetar nära de äldre är fullvaccinerade. Det finns inget förbud om att fråga anställda om de är vaccinerade, och är de inte det så kan man omplacera personen tills denne är vaccinerad, säger socialminister Lena Hallengren vid tisdagens pressträff.