SSIL Utbildningsdagar

Bilder från utbildningsdagen i Örebro

Intressanta möten bland utställarna.

Den 21 september var det dags för höstens utbildningsdagar att dra igång som SSIL – För vård och omsorg arrangerar. Det blev en intressant och trevlig dag i Örebro.

Här följer några bilder från utbildningsdagen för dig som placerar inom HVB, familjehem, skyddat boende och stödboende. Temat för seminarierna är ”De som utmanar – att undvika vårdsammanbrott”. Talare var Sabina Björk, Agneta Björck och Jennie Linde.

Nästa utbildningstillfälle är den 12 oktober i Luleå. Läs mer på ssilutbildningsdagar.se

Mikaelgården.
Nanolfsvillan.
Agneta Björck föreläser.