Bilder från utbildningsdagen i Luleå

Den 12 oktober var det dags för SSIL – För vård och Omsorgs utbildningsdag i Luleå.
SSIL utbildninsdag Luleå
Full fart bland utställarna på SSIL utbildninsdag.

Den 12 oktober var det dags för SSIL – För vård och Omsorgs utbildningsdag i Luleå för dig som placerar inom HVB, familjehem, skyddat boende och stödboende.

Temat för seminarierna är ”De som utmanar – att undvika vårdsammanbrott”. Sabina Björk, Agneta Björck och Annelie Karlsson gav deltagarna verktyg för att göra placeringar i sin helhet mer begriplig, meningsfull och hanterbar för den som placeras.

Agneta Björck föreläser.

Nästa tillfälle blir Kalmar den 16 november. Läs mer här och anmäl dig

Related posts