SSIL Utbildningsdagar

Bilder från utbildningsdagen i Gävle

Landa familjevård.

Den 23 mars var det dags för SSILs utbildningsdag i Gävle på tema ”De som utmanar – att undvika vårdsammanbrott”. Vi har träffat nöjda besökare och utställare.

Den 23 mars var det dags för SSILs utbildningsdag i Gävle på tema ”De som utmanar – att undvika vårdsammanbrott”. Vi har träffat nöjda besökare och utställare.


Sabina Björk inledde föreläsningarna med att tala om den uppmärksamma gruppen unga flickor på SiS som far väldigt illa inom tvångsvården. Dessa unga är ”svårplacerade” och har ofta flyttat runt mycket mellan olika behandlingshem.

Ungefär var tredje placering slutar i någon typ av vårdsammanbrott, att placeringen avslutas abrupt. Jennie Linde gav konkreta verktyg till detta.

Det var full aktivitet bland utställningsmontrarna och vi träffade också några besökare som var nöjda med dagen. Carola Jägbrant och Maja Janhans från Gävle kommun, Familjeenheten, tyckte att det var bra föreläsare och många intressanta utställare.

Therese Knutsson och Elin Nord som jobbar med placeringar inom Sandvikens kommun gillade Sabina Björk bäst och tyckte att det var värdefullt att få lite mer kunskap.

Nästa tillfälle är 27 april i Stockholm, mer information och anmälan

Utbildningsdagen är kostnadsfri och vänder sig till dig som placerar inom HVB, familjehem, skyddat boende eller stödboende.

Foto: Tilda Thingvall, Marko Grönholm och Jenny Fors