SSIL Utbildningsdagar

Bilder från SSIL utbildningsdag i Göteborg

Stockrosen. Foto: Robert Jonsson.

Kostnadsfri dag för dig som placerar i HVB, familjehem, skyddat boende och stödboende.

Den 20 oktober höll SSIL utbildningsdag i Göteborg. Det är en kostnadsfri dag för dig som placerar i HVB, familjehem, skyddat boende och stödboende. Vi träffade några av utställarna.

På 2022 års tema ”Att möta sig själv och andra” ger Helena Bingham och Charlotta Donohue verktyg för att möta känslokalla och manipulativa personer och deras anhöriga som lever med så kallat ”osynligt våld”. Lars Gustafsson talar om hur vi möter oss själva och andra när vi arbetar i en organisation i ständig förändring.
Nu är det två seminariedagar kvar på året; 17 november i Sundsvall och 1 december i Stockholm. Läs mer här (klicka).