Beroende

Beroendecentrum öppnar ny stödlinje

Droghjälpen erbjuder anonymt stöd via nätet och telefon. Foto: Yanan Li.

Droghjälpen erbjuder anonymt stöd via nätet och telefon, både till personer som har funderingar kring sina egna drogvanor och personer som är oroliga för någon de bryr sig om.

Beroendecentrum Stockholm har fått uppdraget att starta en ny stödlinje för personer som använder narkotika och deras närstående. Droghjälpen erbjuder anonymt stöd via nätet och telefon, både till personer som har funderingar kring sina egna drogvanor och personer som är oroliga för någon de bryr sig om.

– Vi är mycket glada över uppdraget att starta en ny stödlinje för personer som använder narkotika och deras närstående. Detta ökar tillgängligheten. En anonym stödlinje kan vara en bra första kontakt för dem som inte känner sig redo att kontakta en beroendemottagning, säger Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Det finns, inom Stockholms läns landsting, ett antal nationella stödlinjer som ger råd och stöd kring alkohol, spel och tobak. Det har dock inte tidigare funnits någon stödlinje kring narkotika. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har därför gett Beroendecentrum Stockholm uppdraget att starta en stödlinje för personer som använder narkotika och, vilket är mycket i sammanhanget, deras närstående. Stödlinjen vänder sig framförallt till personer inom Stockholms län och med den nya stödlinjen erbjuds därmed än fler möjligheter för människor att få information, råd och stöd men också hjälp i beroendefrågor.

År 2017 hade, enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), 1,8 procent av befolkningen någon form av problematiskt bruk av narkotika som orsakats av konsumtion av narkotikaklassade preparat och/eller läkemedel. Enligt CAN hade 3,6 procent av befolkningen påverkats negativt av någon i sin närhet som använde narkotikaklassade preparat. Andelen i den vuxna befolkningen som använt cannabis det senaste året ökade mellan 2013 och 2017 från 2,5 procent till 3,6 procent. Detta är den högsta siffran som hittills noterats i Sverige. Det finns även tecken på att narkotikaanvändningen blivit mera intensiv bland yngre vuxna. 

En fördel med anonyma stödlinjer är att dessa kan nå personer som inte tidigare sökt kontakt med beroendevården vilket ökar tillgängligheten. En annan fördel är att personen själv får välja kommunikationsväg utifrån sina egna förutsättningar och behov. 

Droghjälpen ger motiverande samtal, råd och stöd till personer som använder narkotika och deras närstående. Medarbetarna som svarar är alla specialister på beroende. Det finns två kontaktvägar: via nätet och telefon. På webbplatsen finns möjligheter att skicka frågor via nätet men också möjligheter att testa sina drogvanor.

– Personer som ännu inte är redo att söka hjälp inom beroendevården ska på enkelt sätt kunna få svar på sina funderingar. Här får de även möjlighet att själva bestämma hur de vill kommunicera detta. De får också möjligheter att vara anonym och få ett individanpassat svar från rådgivare med stort intresse och lång erfarenhet, vilket är fantastiskt. När Droghjälpen nu är lanserad ska vi lyssna på användarna och höra vad de efterfrågar. Utifrån användarnas behov kan vi sedan vidareutveckla tjänsten, säger Kerstin Annerborn, chef för eStöd.

Droghjälpen är redan igång. Webbplatsen, droghjalpen.se, är öppen alla dagar i veckan. Telefonen är öppen måndagar och torsdagar klockan 09.00 – 16.00.