jobb_artikla

Barnrättsbyrån fick Katarina Taikon-priset 2018

Ida Hellrup & Elin Wernquist

Priset instiftades av Stockholms stad 2015 med syfte att uppmärksamma och belöna människorättsförsvarare som genom sitt arbete stärker och skyddar de mänskliga rättigheterna. 

Barnrättsbyrån tilldelas det ärofyllda Katarina Taikon-priset. Priset instiftades av Stockholms stad 2015 med syfte att uppmärksamma och belöna människorättsförsvarare som genom sitt arbete stärker och skyddar de mänskliga rättigheterna. 

Barnrättsbyrån tilldelades 2018 års pris med följande motivering:

”Barnrättsbyrån finns där för de barn och ungdomar som faller igenom samhällets skyddsnät. Genom sin unika arbetsmetod får de barn att känna sig lyssnade till i en trygg miljö där det inte är barnet självt som är problemet, utan samhället som har skapat problem för barnet. De barn och unga som vänder sig till Barnrättsbyrån är ofta samhällets mest utsatta – barn på institution, barn på flykt eller barn i hemlöshet. Barnrättsbyrån väljer att föra kampen för deras rättigheter precis på samma sätt som Katarina Taikon valde att stå på barnens sida när ingen annan fanns där.”
Priset går i år även till Föreningen Förintelsens Överlevande.
– Att få ta emot ett pris i Katarina Taikons anda är nästan för stort för att ta in. I en tid då mänskliga rättigheter ifrågasätts ger Katarinas kamp oss kraft och inspiration att fortsätta arbeta för att alla barn och unga i Sverige ska få tillgång till sina rättigheter, säger Ida Hellrup, jurist & medgrundare av Barnrättsbyrån.

Barnrättsbyrån startades som en reaktion mot barns begränsade möjligheter att själva hävda sina rättigheter i Sverige. Barnrättsbyråns ambition var att starta en verksamhet – en instans – dit barn själva kunde vända sig för att få hjälp med sina rättigheter. Det saknades en maska i skyddsnätet. Sedan starten 2011 har Barnrättsbyrån arbetat på uppdrag av över 400 barn och unga.

– Parallellt med att barnkonventionen ska bli lag i Sverige har också många skyddssystem för barn och unga urholkats. Vi ser därför även framåt att det är av stor vikt att barn och unga får tillgång till en funktion som Barnrättsbyrån. Med det här priset i ryggen lovar vi att fortsätta arbeta för att det ska bli verklighet, avslutar Ida Hellrup.