Nyheter

Barnafrid bjuder in till seminarier i Almedalen

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum

Visste du att vart femte barn i Sverige någon gång utsatts för sexuella övergrepp? Var med och lyft de verkligt viktiga frågorna under Almedalen 2019. Under veckan sätter Barnafrid fokus på barnrättsfrågor tillsammans med de främsta på området.

Visste du att vart femte barn i Sverige någon gång utsatts för sexuella övergrepp? Var med och lyft de verkligt viktiga frågorna under Almedalen 2019. Under veckan sätter Barnafrid fokus på barnrättsfrågor tillsammans med de främsta på området.

Seminarium: Sveriges alla Barnahus har utvärderats – vad fann vi?

Stora regionala skillnader mellan Sveriges Barnahus gör att brottsutsatta barn riskerar att inte få det stöd och skydd de har rätt till. Vilka åtgärder behöver initieras för att säkerställa att alla utsatta barn får ett kvalitativt och likvärdigt bemötande?

Medverkande: Carin Götblad, Regionpolischef, Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Alexandra Bopp, Senior åklagare, Åsa Landberg, Leg psykolog och sakkunnig, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Carl Göran Svedin, Professor emeritus, Barnafrid, Linköpings universitet. Moderator är Maria Schillaci, Barnafrid, Linköpings universitet.

Tid: Måndagen den 1 juli 2019, kl. 11:30 – 12:10

Plats: Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21

Seminarium: Barns rätt till en moderniserad sex- och samlevnadsundervisning – ett viktigt framtidsbygge

1 av 5 barn i Sverige blir under sin uppväxt utsatt för sexuella övergrepp – dessa barn finns i våra förskolor och skolor. Många barn får aldrig kunskap om kroppslig integritet och vad sexuella övergrepp är. Hur kan vi med en uppdaterad sex- och samlevnadsundervisning stärka barn genom kunskap?

Medverkande: Nina Rung, Kriminolog, Hans Olsson, Sakkunnig sexualundervisning, RFSU, Jennie Gustafsson, Förbundsordförande, Sveriges elevråd – SVEA, Ingrid Essegård, Undervisningsråd, Skolverket, Erica Aldrén, 1:e vice ordförande, Sveriges Skolledarförbund, Maria Schillaci, Leg. psykolog, utredare, Barnafrid. Moderator är Caroline Engvall, Journalist och författare.

Tid: Måndagen den 1 juli 2019, kl 13:50 -14.30

Plats: Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21

Seminarium: Är det skadligt att fråga? Att fråga och screena barn om våld

Internationella, och i viss mån nationella, riktlinjer för personal som arbetar med barn rekommenderar återhållsamhet gällande att fråga barn om våldsutsatthet. Men om vi inte frågar hur ska vi då få veta? Vilka risker respektive fördelar finns det med att fråga barn om våld?

Medverkande: Alice Sjölin, Fler Unga, Marie Angsell, Bris, Linda Jonsson, Lektor, Barnafrid, Linköpings universitet, Erica Mattelin, Doktorand, Barnafrid, Linköpings universitet.

Tid: Tisdagen den 2 juli 2019, kl 12:15 – 12:35

Plats: Barnrättstorget (Tältet), S:t Hansgatan 21

Seminarium: De osynliga barnen – hur ska samhället stötta försummade barn?

Den största gruppen barn som far illa är de barn som är försummade. Det är också den grupp som är mest osynlig och minst beforskad. Hur ska samhället, myndigheter och professioner upptäcka, reagera och agera på försummade barn?

Medverkande: Therese Kvist, Tandläkare, Odont. Dr, Karolinska Institutet, Monica Achá Sonesson

Nationell samordnare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Björn Tingberg, Lektor, Barnafrid, Linköpings universitet och Doris Nilsson, Professor, Barnafrid, Linköpings universitet.

Tid: Onsdagen den 3 juli 2019, kl 11:30 – 12:10

Plats: Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21