Uncategorized

Åtta ledamöter till insynsrådet vid Jämställdhetsmyndigheten

Foto: Getty Images

Regeringen har den 9 maj, utsett åtta ledamöter till ett insynsråd vid Jämställdhetsmyndigheten. Ledamöterna kommer från olika samhällsområden; civilsamhället, näringslivet, politiken, statsförvaltningen och den kommunala sektorn.

Regeringen har utsett åt ledamöter till nya Jämställdhetsmyndighetens insynsråd. Ledamöterna är tänkta att representera olika delar av samhället. 

Insynsrådet ska utöva allmänhetens insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Generaldirektören är insynsrådets ordförande och ska hålla rådet informerat om verksamheten.

– Jag är glad att det finns en bredd av personer från både näringsliv, civilsamhälle, politik och offentlig sektor. Bredden av erfarenheter är viktig och det speglar även det faktum att jämställdhetsarbetet måste ske i samarbete med olika delar av samhället och därmed myndighetens arbete, säger jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Här är personerna som regeringen vid sitt sammanträde idag, onsdag 9 maj, förordade till insynsrådet:

 • Ann-Christine Ahlberg, riksdagsledamot (S).
 • Alán Ali, ordförande för organisationen Män.
 • Maria Arnholm, riksdagsledamot (L).
 • Clara Berglund, generalsekreterare för organisationen Sveriges     Kvinnolobby.
 • Peter Grönberg, chef för kultur och ledarskap inom Volvokoncernen.
 • Vesna Jovic, VD för Sveriges kommuner och landsting (SKL).
 • Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket.
 • Erik Wennerström, generaldirektör Brå (Brottsförebyggande rådet).
 • Ledamöternas insynsroll är skild från ledningen av myndigheten. Jämställdhetsmyndigheten inrättades den 1 januari 2018.

  Förordnandena gäller från och med 9 maj 2018 till och med 8 maj 2019 och 8 maj 2020.