Migration

Årets volontär 2019 gör ovärderliga insatser för integrationen

Kjella Jonsson

Kjella Jonsson, engagerad i Hej Främling! Jämtland, har i dag på Internationella frivilligdagen utsetts till Årets volontär 2019 av Volontärbyrån. Kjella engagerar sig i föreningen Hej Främlings aktiviteter i Östersund, där han stöttar unga vuxna i asylprocess med ödmjukhet, omtanke och medmänsklighet.   

Kjella Jonsson, engagerad i Hej Främling! Jämtland, har i dag på Internationella frivilligdagen utsetts till Årets volontär 2019 av Volontärbyrån. Kjella engagerar sig i föreningen Hej Främlings aktiviteter i Östersund, där han stöttar unga vuxna i asylprocess med ödmjukhet, omtanke och medmänsklighet.   

– Jag känner mig hedrad och rörd, säger Kjella Jonsson. Genom att engagera mig i Hej Främling! kan jag bidra till den självklara gästfrihet jag själv mötts av runtom i världen. Jag började engagera mig i samband med att jag blev pensionär och förlorade den självklara plats jag haft. Engagemanget betyder att jag känner en tillhörighet och delaktighet och inte behöver vara ensam. Det är någon som saknar mig när jag inte är där! 

Den ideella verksamheten Volontärbyrån har bland 116 nomineringar från föreningar över hela Sverige korat Årets volontär. Syftet med utmärkelsen är att på Frivilligdagen den 5 december uppmärksamma det ideella engagemanget i Sverige. Hela 53 procent av den vuxna befolkningen engagerar sig ideellt, och lägger i snitt 15 timmar i månaden på sitt ideella engagemang.

– Frivilligdagen ger oss möjlighet att sätta ljus på det enastående engagemang som finns i Sverige, säger Maria Alsander, verksamhetsledare Volontärbyrån. Kjella Jonsson som vi utsett till Årets volontär 2019 är en fantastisk representant för alla ideellt engagerade i Sverige. Vi fastnade för föreningens beskrivning av hans personliga egenskaper, att han är modig, omtänksam och en förebild för många, samtidigt som han genom konkret verksamhet bidrar i det viktiga integrationsarbetet. 

Motivering:
Med mycket humor och värme möter Kjella unga vuxna i asylprocess och har blivit en viktig förebild för många och han är otroligt betydelsefull i sin förening. Kjella engagerar sig i Hej Främlings mötesplats, deltar i och arrangerar egna aktiviteter och stöttar andra volontärer. Han samtalar med människor om allt och drar sig aldrig för att prata om svåra saker. Kjella vänder och vrider på allt för att få nya perspektiv och uppmuntrar alla han möter till att vara modig i sitt tankesätt. Ena stunden skriver han en rap-låt på en workshop full av ungdomar och sjunger den sedan inför alla, och nästa stund ställer han upp som handledare för personer som ska ta körkort men inte har några egna nätverk. Som Årets volontär är Kjella en modig, omtänksam och ödmjuk medmänniska och en sann representant för Sveriges tre miljoner ideella.

Fakta Årets volontär
Årets volontär delas ut av den ideella verksamheten Volontärbyrån, för att uppmärksamma det ideella engagemanget i Sverige.

Fakta om Internationella frivilligdagen
Internationella frivilligdagen infaller årligen den 5 december, och uppmärksammar frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling. Dagen är en av FN:s internationella temadagar sedan 1985.