Nyheter

Åre får Götapriset 2017

Åre kommun får Götapriset 2017 för sin lyckade integration, där 85 procent av de nyanlända från de senaste två åren kommit ut i arbete. 

”Integrationsarbete när hjärtat får vara med”. Åre kommun tilldelades utmärkelsen GötaPriset 2017 under Kvalitetsmässan i Göteborg på tisdagskvällen. Priset delas ut till bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor.

Juryns motivering:

”Genom ett medvetet, engagerat och kreativt integrationsarbete har en modell för samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor blivit ett framgångskoncept. Med synsättet att nyanlända är en resurs för kommunen har man lyckats skapa både tillväxt och mångfald i glesbygden. Och resultatet är strålande. Sedan ett par år tillbaka kommer 85 procent av Åre kommuns nyanlända ut i egenförsörjning. De flesta väljer också att stanna kvar i kommunen”.

I juryn har ingått företrädare för Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, SIQ, Länsstyrelsen i Västra Götaland, och Kvalitetsmässan.