Äldreomsorg

Arbetarkvinnor drabbas hårt av visstids- och deltidsproblematik

Hälften av de personer som arbetar med Sociala tjänster som hemtjänst eller inom vård och omsorg arbetar deltid. Foto: Getty images

Vanligt med tidsbegränsade anställningar i vård- och omsorgsyrken och över hälften av alla kvinnor i sektorn Sociala tjänster jobbar deltid. Det visar LOs rapport ”Anställningsformer och arbetstider 2017”. 

Var fjärde arbetarkvinna är tidsbegränsat anställd och över hälften av alla kvinnor i arbetaryrken jobbar deltid, personal inom vård- och omsorgsyrken dubbelt drabbade. Det visar LOs rapport ”Anställningsformer och arbetstider 2017”. 

Rapporten visar att det är de mest osäkra formerna av tidsbegränsade anställningar som ökat mest på bekostnad av den mer förutsägbara vikariatsanställningen. 1990 var 42 000 behovs- och timanställda. 2016 hade 262 000 personer en sådan typ av anställning.

– Att över en kvarts miljon människor har så otrygga anställningar så att de inte vet om de kommer få tillräckligt med jobb för att ha råd att betala mat och hyra är inget annat än en skandal , säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Skillnaden i anställningstrygghet är stor beroende på vilken sektor man arbetar inom. Bland arbetare är tidsbegränsad anställning vanligast i sektorerna hotell, restaurang och kultur, nöje och fritid. I dessa är över 40 procent tidsbegränsat anställda. I sektorerna sociala tjänster, som bland annat innefattar hemtjänst, utbildning och detaljhandel är andelen cirka 30 procent. Lägst andel tidsbegränsat anställda arbetare är det inom Bygg- och Tillverkningsindustri, 8 respektive 9 procent.

I rapporten redovisas det också hur det ser ut när det gäller deltids- och heltidsarbete. Deltidsanställningar är betydligt vanligare bland arbetare än bland tjänstemän. Allra vanligast är det bland arbetarkvinnor där mer än hälften har en deltidsanställning.

Deltid är vanligast i Detaljhandel där hela 67 procent av arbetarna är deltidsanställda. I den sektor där Vård och omsorg samt Sociala tjänster ingår arbetar över 50 procent deltid.

– Tyvärr så är det sällan ett fritt val att jobba deltid. Antingen så erbjuder inte arbetsgivarna heltid eller så har man ett så tungt jobb så man inte orkar jobba heltid. Det måste bli en ändring på det för så här kan vi inte fortsätta ha det, säger Torbjörn Johansson.