Nyheter

Andel personer som fått sjukpenning indragen har ökat markant sedan 2014

Martin Söder projektledare vid ISF Foto: ISF

En granskning som ISF (Inspektionen för Socialförsäkringen) gjort visar att antal personer som fått sin sjukpenning indragen ökat och att det finns påtagliga geografiska variationer i landet.

Granskningen visar att andelen personer som fått sin sjukpenning indragen har ökat väsentligt de senaste tre åren, under åren 2009-2013 så låg andelen indragningar på en lägre och jämnare nivå.

Andelen personer som fått sin sjukpenning indragen efter dag 180 i rehabiliteringskedjan varierar också markant mellan olika län.
Störst andel personer som fick sin sjukpenning indragen vid denna tidpunkt i rehabiliteringskedjan under 2017 fanns i Norrbottens län, och i Jämtlands län. Lägst andel fanns bosatta i Östergötlands län och i Södermanlands län.
– Det kan finnas skäl för att det finns vissa skillnader i andelen indragningar i olika delar av landet. Men för att sjukförsäkringen ska upplevas som rättssäker är det angeläget att indragningarna ligger på en relativt jämn nivå och att det inte finns påtagliga skillnader i olika delar av landet, säger Martin Söder, projektledare för granskningen.

Personer som var sjukskrivna på grund av sjukdomar i rörelseorgan, förgymnasial utbildning, mellan 60-64 år eller utrikes födda har i större utsträckning fått sin sjukpenning indragen än andra.
Personer med sjukskrivning på grund av psykiatriska diagnoser, eftergymnasial utbildning, mellan 40-49 år eller inrikes födda har en relativt sett större ökning av andel indragningar, även om andelen indragningar för dessa grupper var lägre.
– De bakomliggande orsakerna till de kraftiga variationerna av indragningar över tid samt skillnaderna inom landet bör studeras närmare, säger Martin Söder.