Migration

Amnesty ställer krav på polisen

De som blir bortkörda körs ibland till platser i utkanten av Stockholm.

Välkomnar uttalanden från Citypolisens ledning om att polisen inte ska köra bort personer som sitter och tigger om de inte faktiskt utgör en ordningsstörning. 

Amnesty International välkomnar uttalanden från Citypolisens ledning om att polisen inte ska köra bort personer som sitter och tigger om de inte faktiskt utgör en ordningsstörning. Amnesty välkomnar också ett kommande utbildningsinitiativ inom polisen för att tydliggöra hur ordningslagen och polislagen ska tolkas i förhållande till människor som tigger.

– Vi anser dock att tydliggöranden också måste komma från rikspolischefen till hela polismyndigheten, och att mänskliga rättigheter och icke-diskriminering måste vara centrala element i alla utbildningar. Det är också viktigt att polisen i den här typen av satsningar även lyssnar till dem de handlar om – i det här fallet utsatta EU-medborgare. Det är en grupp som många talar om, men få talar med, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty Sverige.

I förra veckan presenterade Amnesty en ny rapport som visade hur svenska myndigheter på alla nivåer duckar från sitt ansvar när det gäller utsatta EU-medborgare i Sverige, de flesta av dem romer. Rapporten beskriver hur människor hamnar i ett socialt och juridiskt limbo, utan tillgång till tak över huvudet, rent vatten eller toaletter.

I rapporten framgår det också att polisen i vissa distrikt i Stockholm för bort personer som tigger, även när inget tyder på att de har hindrat framkomlighet, blockerat ingångar eller uppträtt provocerande.

De som blir bortkörda körs ibland till platser i utkanten av Stockholm. Många förstår varken svenska eller engelska, och har inte råd med kollektivtrafik. Flera har angett att det tagit dem timmar att ta sig tillbaka. Särskilt allvarligt är att denna typ av kränkande behandling tycks ha diskriminerande inslag och främst drabba kvinnor i traditionellt romska kläder.

Stockholmspolisen har tidigare bekräftat för Amnesty att de i vissa fall avlägsnar människor som tigger, och att de gör det som en del av sin trygghetsskapande verksamhet. Inte i någon av de andra fem kommuner som ingår i Amnestys utredning har personer rapporterat liknande polisbemötande.Efter att rapporten släppts har Amnesty fått indikationer på att Stockholmspolisen har lyssnat på kritiken och uttalat att de ska se över sin praxis, något som Amnesty välkomnar, enligt Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty Sverige.

– Men för att det ska bli verklighet måste dels rikspolischefen tydliggöra hur ordningslagen och polislagen ska tolkas i förhållande till människor som tigger, och dels måste utbildning av poliser genomföras – utbildning som bygger på förståelse för mänskliga rättigheter och icke-diskriminering.

Amnesty har därför lanserat en kampanj där organisationen uppmanar rikspolischef Anders Thornberg att tydliggöra att svensk polis i hela landet ska arbeta utifrån principen om alla människors lika värde och skydda, inte trakassera, grupper i utsatthet.

– Vi kommer att fortsätta uppmana rikspolischef Anders Thornberg att klargöra rättsläget i hela landet och att betona polisens ansvar att värna utsatta och diskriminerade grupper. Vi följer utvecklingen i Stockholm så att polisens förhållningssätt till människor som tigger ändras inte bara i ord utan också i praktiken, säger Anna Lindenfors.