Uncategorized

Allviken Vård jobbar med orsakerna till ungdomars missbruk

Bakslag och återfall ska användas i ungdomarnas rehabilitering, inte få dem utskrivna från sin behandling.

Detta är en annons från Allviken HVB.

Bakslag och återfall ska användas i ungdomarnas rehabilitering, inte få dem utskrivna från sin behandling. Det är en viktig del av Allviken Vårds vision för sitt arbete med unga pojkar med missbruks- och kriminalitetsproblematik. Marielle Ragvals väljer att fokusera på det som ligger bakom problemen.

År 2013 startade Marielle Ragvals Allviken Vård. Idag är hon verksamhetschef för Allviken HVB och Östagården HVB. Hon har en tydlig vision för hur arbetet ska drivas.
– Vår vision är att stå kvar i behandlingen även när ungdomarna beter sig problematiskt.
Man måste se de bakomliggande orsakerna till missbruket och hur de hänger ihop med deras
beteenden. Det betyder inte att de får göra vad som helst, utan att vi inte ger upp så länge vi tror att vi kan hjälpa dem. Vi prövar alla vägar innan vi tittar på omplacering som lösning, säger Marielle.

Vård i flera steg
Marielle Ragvals driver två HVB-hem, ett stödboende och flera träningslägenheter.
Hon menar att det är viktigt att ungdomarna får vård i flera steg.
– Att komma hem direkt från ett HVB-hem kan bli väldigt tungt. På vårt stödboende får ungdomarna öva på att bo själva samtidigt som det finns personal tillgänglig dygnet runt.
Nästa steg är att flytta till träningslägenhet. Där bor de själva, utan personal men i tät dialog med sina kontaktpersoner, säger Marielle.

Viktigt att behandla hela familjen
Utöver ungdomarna görs deras familjer delaktiga i behandlingen. Allviken Vård
erbjuder exempelvis individuella stödsamtal och regelbundna anhörigdagar.
– Oavsett om ungdomen ska tillbaka till familjen eller inte efter behandlingen så har de
en livslång relation till dem. Då är det viktigt att hela familjen har en bra grund att jobba utifrån, säger Marielle.

Genom att stötta olika välgörenhetsorganisationer varje månad vill verksamheterna visa både ungdomarna och personalen vikten av att ge tillbaka till samhället och att de kan få vara en del av någonting större än de själva.

Läs mer eller kontakta oss på:
www.allviken.se

www.ostagarden.se

info@allviken.se