Allt längre väntan på ambulans vid hjärtstopp

Fler liv kan räddas med snabbare respons från ambulans och tidigare påbörjad hjärt-lungräddning.
För de 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp kan tidsskillnaden vara livsavgörande. Foto: Hjärt-Lungfonden/Johnér

Fler liv kan räddas med snabbare respons från ambulans och tidigare påbörjad hjärt-lungräddning.

Väntetiden på ambulans ökar i Sverige, och varierar med nästan en halvtimme beroende på var du bor – en skillnad som kan vara livsavgörande för de 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp. Nu stöder Hjärt-Lungfonden ett flertal forskningsprojekt för att fler liv ska kunna räddas.

– Vid ett plötsligt hjärtstopp är snabb hjälp helt avgörande, några minuter kan innebära skillnaden mellan liv och död. Det är väldigt bekymrande att det finns så här stora lokala skillnader i ambulansernas responstid, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Väntetiden på ambulans har ökat i 164 av landets 290 kommuner sedan 2012 – och medan de flesta tätortskommuner har responstider på 10–13 minuter så tvingas invånarna i glesbydskommuner som Pajala och Sorsele vänta i över 30 minuter. Det visar en genomgång gjord av Hjärt-Lungfonden, baserad på uppgifter från SOS Alarm.

För de 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp kan tidsskillnaden vara livsavgörande. De som drabbas slutar andas, och för varje minut utan hjälpinsatser minskar chansen till överlevnad med tio procent. Endast 600 av dem överlever.

– Plötsligt hjärtstopp är en av våra vanligaste dödsorsaker, och drabbar människor i alla åldrar. Med fler hjärtstartare, kortare väntetid på ambulans och ett ökat stöd till svensk hjärtforskning kan fler liv räddas, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Forskning har visat att den som får hjärt-lungräddning i väntan på ambulans har mer än dubbelt så stor chans att överleva, och i dag stöder Hjärt-Lungfonden flera forskningsprojekt för att ytterligare öka kunskapen om plötsligt hjärtstopp. Utmaningarna är bland annat att upptäcka orsakerna bakom hjärtstopp, ta fram metoder för att identifiera personer som är i riskzonen för att drabbas samt utveckla ännu bättre behandlingsmetoder.

Kommunerna med längst responstid
1. Pajala: 35,8 minuter.
2. Bjurholm: 30,5 minuter.
3. Sorsele: 30,1 minuter.
4. Jokkmokk: 29,0 minuter.
5. Eda: 26,7 minuter.

Kommunerna med kortast responstid

1. Kristinehamn: 9,1 minuter.
1. Tranås: 9,1 minuter.
3. Karlskoga: 9,8 minuter.
4. Örebro: 10,2 minuter.
5. Motala: 10,3 minuter.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Responstid för ambulans – tid från när 112-anropet besvarades till första resurs är på plats. Endast larm med prioritet 1 (akuta livshotande symptom eller olycksfall) inkluderas. Mediantid i minuter under perioden 1 juni 2015 till och med 31 maj 2016. Uppgifter om responstider kommer från SOS Alarm.


Fakta om plötsligt hjärtstopp

  • Varje år drabbas ungefär 10 000 svenskar av hjärtstopp. Cirka 600 överlever.
  • Den vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp är åderförfettningssjukdom som hjärtinfarkt och kärlkramp.
  • Hjärt-lungräddning kan tredubbla chansen till överlevnad för personer som drabbas av hjärtstopp. Varje minut utan behandling minskar chansen till överlevnad med tio procent.
  • För att kunna rädda fler liv behövs mer forskning kring hjärtstopp, fler hjärtstartare i samhället, fler som kan HLR och en minskad responstid för ambulanser.
  • Vid plötsligt hjärtstopp, larma 112, påbörja hjärt-lungräddning och använd en hjärtstartare om sådan finns. 

Källa: Hjärt-Lungfonden. 

Related posts