Alkoholpolitiska åtgärder kan minska antalet självmord

Sambandet mellan alkoholkonsumtion och självmord i ny litteraturöversikt.
Lär mer om sambandet mellan alkoholkonsumtion och självmord på Folkhälsomyndigheten.se. Foto: Getty images

Sambandet mellan alkoholkonsumtion och självmord i ny litteraturöversikt.

I Sverige tar nära 1100 personer årligen sitt liv. Det finns ett samband mellan självmord och alkoholkonsumtion. I en litteraturöversikt från 2016 har Xuan med kollegor undersökt sambandet mellan alkoholpolitiska åtgärder och självmord. Folkhälsomyndigheten har sammanfattat översikten i serien Utblick folkhälsa.

Sedan i maj 2015 samordnar Folkhälsomyndigheten det suicidpreventiva arbetet på nationell nivå.

Ladda ner översikten på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Related posts