Guider

50 000 har gått webbkurs om våld

Intresset för att lära sig mer om mäns våld mot kvinnor är stort. På drygt tre år har 50 000 personer gått en grundläggande webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, som utvecklats av Nationellt centrum för kvinnofrid, länsstyrelserna och Socialstyrelsen.

Intresset för att lära sig mer om mäns våld mot kvinnor är stort. På drygt tre år har 50 000 personer gått en grundläggande webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, som utvecklats av Nationellt centrum för kvinnofrid, länsstyrelserna och Socialstyrelsen.

Kursen lanserades hösten 2016 och vänder sig till personal som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete.

– I takt med att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer uppmärksammas mer i samhället har även efterfrågan på baskunskaper om våld ökat bland yrkesverksamma, säger Annika Engström, projektledare vid Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.

Omkring hälften av de 50 000 användarna arbetar inom socialtjänsten och 16 procent inom hälso- och sjukvården samt tandvården.

I kursen får deltagarna följa ett fiktivt fall med en våldsutsatt kvinna. I fyra avsnitt beskrivs våldets omfattning, uttryck och konsekvenser men också olika samhällsaktörers ansvar. Man kan gå kursen enskilt vid den egna datorn eller i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar.

– Att det är flera olika myndigheter som har utvecklat kursen tillsammans har haft stor betydelse för genomslagskraften och spridningen, säger Annika Engström.

Webbkursen har även uppmärksammats utomlands, och i Finland har det gjorts en motsvarande kurs för yrkesverksamma efter svensk förebild.

FAKTA:
Webbkursen om våld ger baskunskaper i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kusen har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna gemensamt.

Alla kan gå kursen. Den är kostnadsfri och tar max tre timmar att genomföra.

De vanligaste kategorierna bland användarna:
Socialtjänst 48 %
Hälso- och sjukvård och tandvård 16 %
Övriga (till exempel privatpersoner) 9 %
Studenter 8 %
Förskola och skola 4 %