400 000 äldre i Sverige lever i digitalt utanförskap

Forskaren Dino Viscovi menar att myndigheter idag har för bråttom att införa ny teknik, vilket innebär konsekvenser.
Var femte person över 65 år i Sverige idag saknar de apparater med internet som behövs för att dra nytta av viktiga samhällsfunktioner.

Foto:Getty Images

Forskaren Dino Viscovi menar att myndigheter idag har för bråttom att införa ny teknik, vilket innebär konsekvenser.
Var femte person över 65 år i Sverige idag saknar de apparater med internet som behövs för att dra nytta av viktiga samhällsfunktioner.

Forskaren Dino Viscovi menar att myndigheter idag har för bråttom att införa ny teknik, vilket innebär konsekvenser.
Var femte person över 65 år i Sverige idag saknar de apparater med internet som behövs för att dra nytta av viktiga samhällsfunktioner.

-Vi kan inte kräva att en 85-åring investerar i ny teknik, säger Dino Viscovi, som leder forskningsprojektet ”Ung teknik, äldres vardag” på Linnéuniversitetet.

När den digitala tekniken utvecklas är det vissa grupper – till stor del äldre, som inte hänger med. Minst 400 000 personer över 65 år saknar helt de apparater som gör internetanvändning möjlig.
-De kan inte komma i kontakt med myndigheter den vägen. inte handla på nätet, läsa tidningen eller se på tv på det viset. De är fortfarande analoga, säger Dino Viscovi.

Han menar att många Svenska myndigheter missar att äldre missar viktiga samhällsfunktioner, när de inte har tillgång till digitala redskap.
-Man kan inte säga att ni inte är tillräckligt duktiga för att klara av oss på myndigheterna utan det är myndigheterna som inte är tillräckligt duktiga på att serva sina medborgare. Vi kan alltså inte kräva av en 85-åring att de ska investera i ny teknik.

Den statliga servicen för äldre är för dålig och nu kräver Dino Viscovi förändringar. Äldre kommer inte att smälta in i det digitala systemet per automatik menar han.

-Branchen måste skapa helt andra standarder och en annan trygghet för de äldre. Det viktigaste är att man gör tydliga användarstudier och att man verkligen har ett medborgarperspektiv när man gör olika digitala lösningar.

Källa: svtnyheter

Related posts