Nyheter

113 offer för dödligt våld i Sverige 2021

Antal konstaterade fall av dödligt våld 2002–2020

Dödsskjutningar mot män och dödligt våld mot kvinnor i nära relation ökade under 2021 enligt en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Dödsskjutningar mot män och dödligt våld mot kvinnor i nära relation ökade under 2021 enligt en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) som presenterar en fortsatt hög nivå av dödligt våld 2021.

Under 2021 rapporteras 113 fall av konstaterat dödligt våld i Sverige enligt den årliga rapporten från Brottsförebyggande rådet (Brå). Det är den näst högsta siffran som redovisas sedan mätningarna startade 2002. 
År 2020 var antal fall av dödligt våld rekordhögt på 124 personer och sedan 2015 har antalet fall legat på en högre nivå jämfört med tidigare år. Det totala genomsnittet sedan mätningarna startade är 97 dödade per år.
Dödligt våld mot närstående i en parrelation ökade 17 till 19 personer 2021 jämfört med 2020. Av dessa var 15 kvinnor och 4 män. Dödade kvinnor i en parrelation uppgick till 63 procent av samtliga konstaterade fall av dödligt våld mot kvinnor.
Dödligt våld med skjutvapen 2021 uppgick till 45 fall, vilket är 3 färre än 2020. Men under en tioårsperiod har antalet fall ökat med 28 personer från 17 fall år 2012. 
Av samtliga fall där skjutvapen användes 2021 var dödsoffret en man eller pojke i 43 fall och en kvinna eller flicka i 2 fall. Motsvarande fördelning 2020 var 41 fall med manligt offer och 7 fall med kvinnligt offer. Det har alltså skett en ökning för manliga dödsoffer med 2 fall och det är också den högsta siffran sedan mätningarna startade. Mer än dubbelt så många män dödades med skjutvapen år 2021 jämfört med 2013 då siffran låg på 21 offer.