Nyheter

Ny utbildning i Göteborg för framtidens psykosociala arbete

utbildning
Ny utbildning på Marie Cederschiöld högskola i Göteborg.

Marie Cederschiöld högskola lanserar en handledarutbildning i psykosocialt arbete, särskilt utformad för att möta de växande behoven av reflektion och professionellt lärande.

Utbildningen, som omfattar 45 högskolepoäng, är utvecklad för att stärka kompetensen hos de som arbetar med eller planerar att arbeta med professionell grupphandledning.

– Vi ser en tydlig efterfrågan på djupare och mer strukturerad reflektion inom psykosocialt arbete. Denna utbildning är ett svar på den efterfrågan och syftar till att förbättra både individens och organisationens kapacitet att hantera och lära av komplexa situationer, säger Ulf Hammare, fil dr. och bitr. avdelningschef vid Marie Cederschiöld högskolas uppdragsutbildningar.

Kursledare är Hedvig Westerström, Teo Keller och Lars Ljungman. De är socionomer, leg. psykoterapeuter och utbildade handledare och lärare på Masternivå. De har lång erfarenhet av handledning och utbildning utifrån ett systemiskt socialkonstruktionistiskt perspektiv. Utbildningen ges i samarbete med Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling.

Sista ansökningsdag är 7 juni 2024 och utbildningen startar 26 september. Läs mer här