SSIL Utbildningsdagar

De föreläser på Dagen för Skyddat Boende

Talare Dagen för skyddat boende
Sara Skoog Waller, Sanna Knutsson och Camilla Waltersson Grönvall.

Socialtjänstministern får sällskap av en forskare, en advokat och en polis den 29 maj i Stockholm när det är det dags för Dagen för Skyddat Boende. SSIL – För vård och omsorg arrangerar dagen, ett evenemang av stor betydelse för alla som arbetar inom skydd och säkerhet.

Dagen för Skyddat Boende är ett forum som kommer att samla besökare från socialtjänsten och kriminalvården för att tillsammans med ledande aktörer samtala om möjligheter till förbättrad kvalitet och rättssäkerhet inom branschen.

Utbildningsdagen arrangeras av SSIL – För vård och omsorg den 29 maj i Stockholm.

– En av de framstående talarna vid evenemanget är Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall, vars närvaro understryker betydelsen av ämnet. Tillsammans med henne kommer en forskare inom psykologi, Sara Skoog Wall, en advokat specialiserad på området brottmål och vårdnadstvister med våldsinblandning, Sanna Knutsson, samt polisen Markus Antonsson att dela med sig av sina insikter och erfarenheter, berättar Robert Jonsson på SSIL – För vård och omsorg.

Camilla Waltersson Grönvall föreläste även under fjolårets event och hon kommer lika som då att ha mycket tid för publikens frågor.

Läs mer och anmäl dig här

– Utbildningsdagen är öppen och kostnadsfri för personal inom socialtjänsten och kriminalvården som är engagerade i dessa frågor. Platsen för evenemanget är 7A Odenplan och antalet platser är begränsat till 120, så anmäl dig för att säkra din plats om du är intresserad, uppmanar Robert Jonsson.

En viktig del av evenemanget är att öka medvetenheten och främja samarbete mellan olika sektorer, något som förväntas bidra till en tryggare och mer rättssäker miljö för samhällets mest utsatta.

Sara Skoog Waller, fil.dr i psykologi, är en forskare som specialiserat sig på könsrelaterat våld. Hon undersöker och föreläser om metoder för att motverka och förebygga upprepat våld i nära relationer, särskilt det våld som fortsätter efter separation. Sara betonar vikten av samhällets ansvar i att begränsa förövares möjligheter att fortsätta utöva våld och makt efter separationen.

Sanna Knutsson är en erfaren advokat som specialiserat sig på brottmål och vårdnadstvister där våld är inblandat. Hon delar insikter om de komplexa utmaningarna i sitt arbete, särskilt när det gäller att företräda brottsoffer och navigera i vårdnadsmål där våld förekommer. Knutsson betonar de svårigheter som uppstår när domstolar måste väga föräldrars rättigheter mot barnets bästa och säkerhet.

Polisinspektör Markus Antonsson kommer att presentera viktiga beståndsdelar som behövs när polis och socialtjänst ska samverka för att motverka mäns våld mot kvinnor, och våld i andra nära parrelationer. Han kommer bland annat beskriva hur arbetet med IGOR fungerade och varför det gjorde de, och vilka andra pågående arbeten/initiativ som sker runt om i landet idag.

Markus Antonsson.

Dagen för Skyddat Boende kommer även att arrangeras i Göteborg den 16 oktober.