Gängkriminalitet

Så får Malmö stad ut före detta kriminella i jobb

Genom Krami kan målgruppen få en bättre framtid. Foto: Getty Images

Tidigare gängkriminella har svårt att få en andra chans. De har minimala utsikter till arbete, inte minst i dagens tuffa arbetsklimat där många arbetsgivare kräver utdrag ur belastningsregistret. I samband med SSIL utbildningsdag i Malmö passar vi på att lyfta ett lyckat projekt i Malmö stad.

Krami är ett program som hjälper personer ur kriminalitet och missbruk mot arbete eller studier. Malmö stad har drivit verksamheten ända sedan 1980 och Krami finns nu på flera orter runt om i landet.

– Det är en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och kommunen där vi tillsammans arbetar med tidigare dömda. Det är en målgrupp som har stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och behöver omfattande hjälp för att finna, få och behålla ett arbete, säger Mikael Andersson, verksamhetsansvarig för Krami i Malmö stad.

För några år sedan gjordes en utredning som visade att varje satsad krona i verksamheten ger tillbaka 17 kronor till samhället. Det som är kostsamt är att tidigare kriminella inte kommer tillbaka till samhället.

Nej till kriminalitet

Det blir en win-win lösning att stötta den här målgruppen att bli självförsörjande och kunna bidra till samhället. För att delta behöver personen vara minst 18 år och vilja ha en livsstilsförändring som innebär att säga nej till kriminalitet. Man behöver också ha ett stabilt boende och eventuell barnomsorg.

– De här personerna har hamnat i kriminalitet i tidig ålder, det är inte säkert de gått ut grundskolan med godkända betyg och de har väldigt lite arbetslivserfarenhet. De är också i stort behov av social kompetens för att lära sig samhällets normer och goda värderingar. Där blir vi som pedagogiska vägledare. Parallellt ska man också lära sig ett arbete, så det är två huvudspår inom programmet.

Mikael Andersson, verksamhetsansvarig för Krami i Malmö stad.

Var tredje vecka skrivs tio nya personer in i verksamheten där de först genomgår en två veckors kurs och därefter blir det individuell vägledning och en handlingsplan där man sätter mål och delmål. Genom olika gemensamma aktiviteter får man träna på sina sociala färdigheter och hitta ett nytt sammanhang.

– Som före detta kriminell är du helt avskuren från samhället och samtidigt isolerad från dina gamla kompisar. Vi försöker fylla det vacuumet och hjälpa personerna att knyta an till normalsamhället, bland annat genom de företag som vi kontaktar, säger Mikael Andersson.

Krami har en anställningsgaranti, vilket innebär att deltagaren är garanterad jobb.

– Oftast är det praktik som kan erbjudas, men det är bara aktuellt om det kan leda till jobb. Vi skriver också ett kontrakt med deltagaren där denne säger nej till kriminalitet, missbruk, hot och våld. Bryter man mot det så skrivs man ut. Men man är välkommen att komma tillbaka på nytt.

Finns kvar över tid

En till sak som är ganska unikt är att det är klienten som avslutar samarbetet.

– Vi finns kvar som ett stöd så länge de behöver. Det är jätteviktigt att vara med över tid, för vi vet nämligen att när man har fått ett arbete och pengarna börjar komma in, då kan alla andra sociala problem komma upp till ytan. Det kan vara Kronofogden som ska driva in en skuld, eller en vårdnadstvist som sätter igång. Då gäller det att hålla kvar motivationen. Arbetet är motorn, men vi arbetar holistiskt – hela livssituationen måste fungera.

Cirka 130-150 personer går igenom Krami-programmet i Malmö varje år. De senaste åren har antalet gängkriminella ökat. Enligt Mikael så har de mer psykisk ohälsa istället för missbruk. Finns det en bekräftad hotbild så kan det bli aktuellt med skyddsplacering. Då kan Krami hjälpa till digitalt och ordna arbete eller studier på den nya orten.