Jobb

Region Stockholm söker engagerade familjehemskonsulent


Vad kan vi ge dig?
Som anställd hos oss på NEB-Teamet får du vara en del av ett engagerat, växande företag med hög kvalitetsnivå inom familjehemsvård. Du erbjuds ett mindre sammanhang där du som anställd har stor möjlighet till påverkan. Vidare stor flexibilitet vad det gäller din egna arbetssituation.


Vad innebär rollen din roll som familjehemskonsulent?
Med stor kunskap om barn och deras rättigheter har du en viktig uppgift att handleda, vägleda och stötta våra jour-/ familjehem så de kan ge den placerade individen vad som behövs för en positiv utveckling.
Du är med och rekryterar, utreder och utbildar våra familjer.
Du tar emot förfrågningar och gör matchningar mellan individ och familj. Vid behov träffar du den placerade individen.
Du förväntas ha god förmåga att samverka då du fungerar som en samordnare i alla kontakter som rör den placerade.

I ditt uppdrag ingår att fortlöpande dokumentera det arbete som utförs i aktuella ärenden. Varje månad skriver du månadsrapporter avseende arbetet med stödet till familjerna som delges uppdragsgivaren.
Du deltar kontinuerligt i uppföljningsprocessen tillsammans med uppdragsgivare, placerad individ, jour-/familjehem och biologiskt nätverk.

Du följer de policys, riktlinjer och den värdegrund som NEB-Teamet står för.

Du är i din roll som familjehemskonsulent mogen, ansvarstagande, en förebild och ekonomiskt ansvarsfull.
Du har en god initiativförmåga och ser vad som behöver göras i dina ärenden. Du lyfter fram behov du ser hos individen/familjerna till verksamhetschef så att rätt stöd/insatser kan ges.
Du förväntas ha förmågan att arbeta enskilt men även tillsammans med kollegor.
Du deltar i handledning enskilt samt med kollegor och jour-/familjehem. Som en del i arbetet ingår att du vidareutbildar dig inom de områden som du behöver komplettera din utbildningsbakgrund med för att möta de krav som ställs.

Vem är du?

  • Du har socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren finner relevant.
  • Du har bred erfarenhet inom familjehemsvård, myndighetsvård eller annan erfarenhet/expertis arbetsgivaren finner relevant.
  • Du har god förmåga att uttrycka dig i det svenska språket, både i tal och skrift.
  • Du har god vana av att dokumentera.

Din arbetstid?
Stor möjlighet ges till att arbeta hemifrån.

Arbetstiden är flexibel och innebär ”frihet under ansvar” men utgår och planeras utifrån behoven hos de placerade individerna/familjerna.

Obekväm arbetstid är en naturlig del av arbetet men ger också mycket frihet.

Beredskapstjänstgöring ingår i ditt uppdrag.


Låter detta intressant?
Kontakta oss på uppgifter angivna nedan alt via vår hemsida nebteamet.se

Kontakta oss:
Verksamhetschefer

Jessica Nyberg
070 619 59 19
jessica@nebteamet.se

Jesper Sandahl
070 611 11 41
jesper@nebteamet.se

Info@nebteamet.se


Övrigt:

Vi söker kontinuerligt personal över hela Sverige så även om geografiskt område just nu ej passar dig är du välkommen att höra av dig eftersom vårt behov i olika regioner ständigt ändrar sig.

Vidare söker vi alltid kontaktpersoner och ungdomspedagoger som kan stödja våra placerade individer inom olika områden (ADL, struktur, hälsa, träning, umgänge etc.)