Reportage

Hon föreläser digitalt under corona

Maria Bauer är beteendevetare och föreläser bland annat om våld i nära relationer. Foto: Adrian Beck

Maria Bauer är en av föreläsarna på SSILs utbildningsdagar 2021 som har temat Våld i nära relationer. I väntan på det så håller Maria Bauer digitala föreläsningar.

Maria Bauer är en av föreläsarna på SSILs utbildningsdagar 2021 som har temat Våld i nära relationer. Hon vill vidga blicken i frågan och få oss att titta närmare på förövaren. I väntan på att det ska vara corona-säkert att genomföra eventet så håller Maria Bauer digitala föreläsningar under sitt eget varumärke.

I stort sett hela 2020 blev helt mötesfritt, då den första corona-vågen drog in över Sverige i mars. SSIL valde att flytta fram sina utbildningsdagar till 2021 och nu är även de första av årets evenemang inställda.

– Vi får se när vi kan köra igång. Det kan dröja och vi kan då också behöva anpassa lokalerna och dela upp besökarna så det blir corona-anpassat, säger Monica Engblom, verksamhetschef på SSIL.

Maria Bauer är en av föreläsarna på utbildningsdagarna som har temat Våld i nära relationer.

– När man talar om våld i nära relationer så lägger man ofta fokus på brottsoffret, på kvinnan. Men vi behöver även titta på förövaren. Vad det finns för olika typer av våldsutövare och risker att begå våldsbrott. Då kan vi också göra något för att förhindra våldet, säger hon.

Maria Bauer har 30 års erfarenhet av arbete inom socialt arbete, rättsväsendet, vård och omsorg.

– Jag arbetade inom Kriminalvården i sju år och har träffat många våldsutövare. Det var där jag började intressera mig för vad som triggar aggressivitet.

Hon är utbildad beteendevetare och arbetar också som handledare när det gäller bemötande av aggressiva individer. Maria har också skrivit boken Hot och våld på jobbet tillsammans med professor Marianne Kristiansson.

– Nu skriver jag på min andra bok som ska handla om våld i nära relationer. Jag försöker ta in hela området. Just nu vilar väldigt mycket på ideella organisationer. Det behövs till en professionalisering av hela vårdkedjan vid våld i nära relationer. Om du till exempel har brutit benet så vet sjukvården exakt vad de behöver göra och i vilken ordning. Den som har blivit utsatt för våld får inte alls hjälp på det sättet. Jag skulle vilja att det var mer struktur och ordning. Att det ges en kedja insatser från professionella baserat på evidens och forskning.

Under corona-pandemin har Maria Bauer också börjat med digitala handledningar och föreläsningar.

– Jag har gjort en professionell inspelning av en föreläsning om hot och våld i arbetet och en om våld i nära relationer. Det behövs en ökad kunskap om våld i nära relationer. Olika svårigheter som psykisk ohälsa och beroendesjukdom kan leda fram till våldsbeteenden. Om vi kan identifiera dem tidigt kan vi erbjuda hjälp, för det finns de som vill ha hjälp, säger hon.

På SSILs utbildningsdagar så talar också Poa Samuelberg, Moa Mannheimer och Sofia Bidö. De fokuserar på trauma hos barn vid bevittnande av våld. Det är också ett ämne som det behövs talas mer om.

Sedan berättar Toni Tuunainen om sitt liv som har präglats av våld och utanförskap. Han har levt ett kriminellt liv och växte upp med alkohol och våld i hemmet.