Beroende

Vattenprover bekräftade ökad droganvändning

Samtliga resultat från mätningar gjorda av Lidköpings kommun. Enheten är doser per 1000 invånare och 24 timmar.

”Vi har tidigare inte sett så här höga nivåer”

I slutet av 2021 gjorde Lidköpings kommun, polisen och andra aktörer en kraftsamling med kampanjen ”Säg nej till droger”. Man hade en uppfattning om ett ökat missbruk bland mycket unga ungdomar, ibland så unga som 12-13 år. Nu bekräftar prover ökade halter av narkotika i avloppsvattnet.

– Det här är verkligen oroande på allvar. Vi har tidigare inte sett så här höga nivåer och det visar på att det är viktigare än någonsin nu att alla vuxna och barn tar det här på största allvar, säger Lotta Hjoberg, sektorchef för Social Välfärd i Lidköpings kommun. Vi måste göra allt som står i vår makt för att få stopp på det här.

Lidköpings kommun gör regelbundet mätningar av droger i avloppsvattnet. Prover  gjorda 2021 visar på en ökning av narkotika. Mest alarmerande är cannabisnivån som visar en tydlig ökning. En tendens till ökning kan ses även gällande kokain och amfetamin men där råder det en större osäkerhet.

– Det finns alltid en osäkerhet i den här typen av analyser. Dels är det mycket annat i vattnet och det rör sig ju om relativt små mängder. Därför behöver vi fler mätningar över tid för att ytterligare kunna analysera resultaten vad gäller kokain och amfetamin, säger Amanda Andersson som är processingenjör vid Teknisk Service, Lidköpings kommun.

Enligt ett pressmeddelande lämnar kokainbruket avsevärt större spår i avloppsvattnet på helger jämfört med vardagar vilket stödjer iakttagelser från polisen att kokain i större utsträckning är en så kallad partydrog – även i Lidköping.

– Avloppsproverna är ett sätt att följa hur konsumtionen varierar över tid och ger oss en bra grund att stå på när vi kartlägger hur missbruket ser ut i Lidköping, säger Martina Frisk som är samordnare på rådgivningscentrum i Lidköpings kommun.

Under våren kommer Polisen att ge sig ut i skolorna i Lidköping för att informera om droger, vad som händer när man blir straffmyndig som 15-åring och var man kan vända sig med frågor om droger och oro för exempelvis klasskamrater som man vet missbrukar eller langar.

– Vi måste vara på flera fronter samtidigt, dels för att förhindra brott, men även proaktivt för att vi så långt som möjligt ska kunna förhindra att droganvändande får fäste i unga år, säger Anders Johansson, kommunpolis i Lidköpings. Avloppsproverna ger oss nu svart på vitt att våra iakttagelser ”på fältet” stämmer.