Webinarium varje månad om Placeringsservice

Behöver er personal, oavsett erfarenhetsnivå, en uppdatering av sina kunskaper?
Placeringsservice webinarium
Genom att använda Placeringsservice sparar du tid och kan snabbt få förslag på lämpliga leverantörer för specifika placeringar. Foto: Getty Images

Behöver er personal, oavsett erfarenhetsnivå, en uppdatering av sina kunskaper? En gång i månaden har SSIL – För vård och omsorg en kostnadsfri genomgång via länk för alla inom socialtjänst och kriminalvård om hur du använder Placeringsservice och Kvalitetsindex.

Placeringsservice är ett verktyg som idag har cirka 2 000 användare inom kommun, stadsdel och kriminalvård. Under 2023 bistod SSIL – För vård och omsorg cirka 230 av Sveriges kommuner i deras placeringsprocesser.

Genom att använda Placeringsservice kan du kostnadsfritt och snabbt få en samlad bild av vårdgivare med lediga platser som matchar specifika behov vid placeringar.

– Ni kanske har ett par HVB som ni är nöjda med och brukar använda, men vad gör ni om det är fullt där? Det här är särskilt värdefullt i en tid då många placeringar blir allt mer komplexa och befintliga alternativ kanske inte är tillgängliga, säger Robert Jonsson, ansvarig Offentlig sektor på SSIL – För vård och omsorg.

Några användare säger bland annat att det är smidigt att få hjälp då tiden är knapp och man inte har något eget alternativ, att man får många svar på kort tid, att de svar som kommer in är bra och ger en vidd.

Alla förfrågningar granskas manuellt

För att säkerställa kvaliteten granskas alla förfrågningar manuellt av SSIL. Med uppemot 4 000 förfrågningar per år är det en viktig del av deras arbete att säkerställa att alla användare får korrekt och relevant information.

– Nu kör vi webinarier en gång i månaden för att fånga upp nya användare och att alla ska få samma möjlighet till en tydlig genomgång. Det tar bara 20-25 minuter och man anmäler sig till nästa tillfälle på ssilutbildningsdagar.se. Perfekt nu inför sommaren för att säkerställa att all personal vet hur de använder våra tjänster, säger Robert.

Under webinariet går Robert igenom hur Placeringsservice fungerar, vad du behöver veta, hur det ser ut när du får svar. Du skriver din placeringsförfrågan på ssil.se gällande HVB, familjehem, LSS, stödboende, skyddat boende eller äldreboende. Redan efter 15-20 minuter kan svaren börja komma in och samlas i din svarslista.

Robert Jonsson på SSIL – För vård och omsorg går igenom Placeringsservice och Kvalitetsindex under ett webinarium varje månad. Foto: Jenny Fors

Förutom Placeringsservice går Robert också igenom Kvalitetsindex under webbinariet.

– Kvalitetsindex ger användarna möjlighet att ta del av andra kollegors erfarenheter och åsikter om de olika vårdgivarna som är anslutna till tjänsten. 6 av 10 använder sig av Kvalitetsindex innan de tar kontakt med en ny vårdgivare.

SSIL gör fysiska intervjuer med handläggare för att samla in underlaget till Kvalitetsindex. Det är något som verksamheterna betalar för som en del i sin kvalitetsutveckling, men är kostnadsfritt för handläggarna att använda.

Webinarium

Anmäl dig via ssilutbildningsdagar.se till en kostnadsfri genomgång av Placeringsservice och Kvalitetsindex. Välj något av dessa tillfällen:

Tisdagen den 21 maj, 14.30.

Onsdag den 12 juni, 10.00.

Torsdag den 29 augusti, 14.30.

Tisdag den 24 september, 10.00.

Onsdag den 23 oktober, 14.30.

Måndag den 25 november, 9.30.

Torsdag den 12 december, 9.00.

www.ssilutbildningsdagar.se

Related posts