SSIL Utbildningsdagar

Bilder från utbildningsdagen i Örebro

Välbesökt utbildningsdag i Örebro
Välbesökt utbildningsdag i Örebro som SSIL – För vård och omsorg arrangerade.

”Att möta en människa – inte en diagnos” var temat för SSIL – För vård och omsorgs utbildningsdag LSS den 3 maj i Örebro. Vi träffade utställare och besökare.

Dagens föreläsare var Agneta Björck, Anna Sjölund och Anna Planting Gyllenbåga. Agneta talade bland annat om PANS och Trauma IF/Autism och självskadebeteende.

Anna Sjölund gav konkreta verktyg i hur du kan arbeta för att underlätta för klienten. Anna Planting Gyllenbåga belyste betydelsen av att skapa positiva och givande möten mellan individer och handläggare.

Nästa tillfälle på tema LSS är 20 september. Här hittar du alla utbildningsdagar. Kostnadsfritt för dig som placerar inom LSS, HVB, Familjehem, Skyddat boende och Stödboende och är socialsekreterare, placerare, samordnare eller chef inom kommun och kriminalvård.

Härlig energi med Agneta Björck.
Panelsamtal med föreläsarna.
Atollen omsorg.
Attendo.
Villbergagruppen närmast.
Friab.