Debattinlägg

Omedelbara åtgärder krävs för att stoppa gängvåldet

blåljus
Magnus Lindgren, generalsekreterare på Stiftelsen Tryggare Sverige, vill se 6 000 poliser för att stärka den lokala närvaron.

De senaste månaderna har ett 20-tal personer dödats i en rad våldsdåd. Effekterna av den grova kriminaliteten drabbar i allt högre grad helt oskyldiga människor och anhöriga till kriminella. Nu krävs ett paradigmskifte, enligt Stiftelsen Tryggare Sverige.

DEBATT: Skjutningar, bilbränder och öppen narkotikahandel har för många människor blivit en del av vardagen i Sverige. Brottslig­heten på­verkar inte bara de direkt utsatta och deras nära och kära. Hela samhället berörs gen­om den rädsla och otrygghet som brottsligheten sprider. Den styr allt från var människor väljer att bosätta sig, var företag etablerar sin verksamhet och hur olika investeringsbeslut fattas till hur personer lever sina liv och rör sig i vardagen.

Med anledning av den ökande grova brottsligheten och den senaste tidens eskalering av dödligt våld är det av naturliga skäl ett stort fokus på vilka åtgärder som behövs för att komma till rätta med den akuta situationen som vi har i landet.

Regeringens lösningar har så här långt huvudsakligen handlat om straffskärpningar, nya lagar samt tillsättande av utredningar för att hjälpa rättsväsendet att lösa problemen. Ett sådant förnyelsearbete är förstås nödvändigt, men vi kan inte lagstifta eller utreda oss ur situationen eftersom det är ont om tid och fara i dröjsmål. Oppositionen vill å andra sidan sätta in militär, vilket är ett förslag som missar målet.

Vi noterar också att Ulf Kristersson har bjudit in rikspolischefen Anders Thornberg och ÖB Micael Bydén till samtal. Frågan är emellertid om det är rätt samtalspartners. Överbefälhavaren har troligtvis fullt upp med den yttre säkerheten, medan rikspolischefen har haft sex år på sig att komma till rätta med problematiken.

Situationen har nu blivit så farlig att omedelbara åtgärder krävs för att stoppa våldet. Här är polis och åklagare de viktigaste aktörerna. Ingen annan kan ersätta dessa myndigheter där grunden är en lokal polisiärnärvaro, ”boots on the ground”.

Rikspolischefen måste omgående kommendera ut 6 000 poliser för att stärka den lokala närvaron och rent geografiskt ta tillbaka de områden som de kriminella gängen har gjort till sina. Dessa poliser ska genomföra kvalificerad spaning, kontinuerlig trafikövervakning, kartläggning och ingripande mot de gängkriminella. Vi måste också bryta romantiseringen av gangsterkulturen, minska vinsterna, öka risken att bli påkommen, stödja avhoppare och skydda de som drabbas av brotten. Det behövs ett paradigmskifte och återerövrande av våra tappade områden, och hela samhället måste agera nu.

Magnus Lindgren, generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige