Äldreomsorg

Nya förhållningsregler för karantän och testning

Testning ska prioriteras inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorg. Daglig testning kan bli aktuellt.

Bara personer som behövs på sitt arbete ska prioriteras testning. Karantäntiden kortas till fem dagar och hemkarantän slopas för alla med påfyllnadsdos.

Bara personer som behövs på sitt arbete ska prioriteras testning. Karantäntiden kortas till fem dagar och hemkarantän slopas för alla med påfyllnadsdos.

Smittspridningen av Covid-19 är den högsta någonsin med över 39 000 bekräftade sjukdomsfall per dag de två senaste dagarna. Hela 34 procent av alla som testas för Covid-19 är nu positiva och det finns inte längre någon skillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade när det gäller smitta. 

Däremot konstateras att vaccinet har ett gott skydd mot svår sjukdom och död. Ovaccinerade löper nu tio gånger högre risk att drabbas av sjukhusvård. Sjukhusbeläggningarna är dock under den gräns för vad samhället klarar av. Däremot börjar sjukfrånvaron bli kritisk för samhällsviktig verksamhet i Sverige på grund av den höga smittspridningen.

På grund av det läge vi befinner oss i så ändrar Folkhälsomyndigheten nu reglerna för hemkarantän när man själv eller någon i hushållet har bekräftad smitta. Det förkortas nu från sju till fem dagar från den dag då personen fick symptom. Dock ska personen vara feberfri i 48 timmar och känna sig återställd.

Dessa slipper hemkarantän

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

– De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)

– Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
– Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.
– Riskreducerande åtgärder kan till exempel vara daglig testning på arbetsplatsen, säger Sara Byfors på Folkhälsomyndigheten under torsdagens pressträff.

Allmän testning slopas

Folkhälsomyndigheten ändrar också uppmaningen om att boka tid för testning vid symptom. PCR-testning ska nu enbart omfatta personer som behöver kunna vara på sitt arbete, så att de vid ett negativt provsvar ska kunna återgå tidigare. Detta gäller även elever inom grundskola och gymnasium. Testning ska prioriteras inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorg. Därför ska inte allmänheten belasta testningen.

Istället råder man att vid symptom stanna hemma i fem dagar och tills man är frisk. Man kan också ta ett antigen-test, så kallat snabbtest. Är det positivt ska man betrakta sig som smittad och stanna hemma.