Sju av tio lärare misstänker alkoholproblem i elevfamiljer

Men enbart ett fåtal av lärarna har anmält sina misstankar till Socialtjänsten visar den senaste Alkoholrapporten. 
Var femte lärare uppger att de har haft misstankar att en elev har en förälder eller vårdnadshavare som har alkoholproblem vid flera tillfällen. Foto:Getty images

Men enbart ett fåtal av lärarna har anmält sina misstankar till Socialtjänsten visar den senaste Alkoholrapporten. 

Igår presenterade systembolaget Alkoholrapporten 2017 – en ny rapport som ger en samlad bild av alkoholen i Sverige och som i år har ett särskilt fokus på föräldrar och barn. Rapporten visar bland annat att sju av tio lärare misstänker att en elev har en förälder som dricker för mycket alkohol.

I Alkoholrapporten har Systembolaget samlat texter om aktuell forskning, ny statistik och trender i konsumtion och skadeutveckling. Rapporten redovisar bland annat resultatet från en ny undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av Systembolaget. Undersökningen visar att sju av tio lärare har misstänkt att en elev har en förälder som dricker för mycket alkohol.

De senaste åren visar på flera positiva saker – alkoholkonsumtionen i Sverige ligger på en stabil nivå och ungdomar dricker mindre än någonsin. Men det finns också problem som oroar, som att cirka 100 000 barn växer upp i en miljö där missbruk förekommer, säger Magdalena Gerger, VD på Systembolaget.

Skolan är en viktig institution för att upptäcka dessa barn. Därför omfattas lärare och annan personal av anmälningsskyldighet.

Undersökningen som ingår i rapporten har genomförts bland 2000 lärare i årskurs 1–6 och visar:

Sju av tio lärare har misstänkt att en elev har en förälder eller vårdnadshavare som har alkoholproblem, men endast var femte av dessa har anmält sin oro till socialtjänsten – trots anmälningsplikt.

Endast hälften av lärarna känner sig trygga i hur de ska hantera situationen och var fjärde lärare menar också att skolverksamheten inte erbjuder det stöd de skulle behöva för att hjälpa utsatta barn.

Nio av tio lärare som misstänkt något tog upp detta med en annan person eller instans. I första hand har lärarna vänt sig till elevhälsan, det vill säga skolsköterska och/eller skolkurator.

– Vi har tagit fram rapporten och undersökningen för att vi tycker det är viktigt att sprida kunskap om alkohol och hur omgivningen kan påverkas av andras drickande – inte minst barnen. Att informera om alkoholens risker är också är en del av vårt samhällsuppdrag, säger Magdalena Gerger.

Hela rapporten finner du här.

Anmälningsskyldighet
Utsatta barn och ungdomar måste fångas upp tidigt. Personalen i förskola och skola som dagligen möter barn har en viktig roll i att upptäcka när barn far illa eller när det finns risk för det. De har också en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om eller misstänker missförhållanden. Alla som får veta att ett barn far illa är skyldiga att anmäla det till socialtjänsten.
Källa: Skolverket

Related posts