Ökad användning av narkotika bland barn och ungdomar

I Lidköping gör Barn & Skola, Polis och socialtjänst en gemensam satsning för att stoppa den negativa trenden med ökat drogmissbruk bland unga. Så gott som alla känner till att det finns droger i deras närhet, framför allt på skolorna.
Emma Torstensson

I Lidköping gör Barn & Skola, Polis och socialtjänst en gemensam satsning för att stoppa den negativa trenden med ökat drogmissbruk bland unga. Så gott som alla känner till att det finns droger i deras närhet, framför allt på skolorna.

I Lidköping gör Barn & Skola, Polis och socialtjänst en gemensam satsning för att stoppa den negativa trenden med ökat drogmissbruk bland unga. Så gott som alla känner till att det finns droger i deras närhet, framför allt på skolorna.

På initiativ av Barn & Skola träffades Polis, Socialtjänst, Ungas psykiska hälsa, De La Gardiegymnasiet, Elevhälsan, Ungdomsmottagningen, Kultur & Fritid, Närhälsan, med flera, i ett gemensamt möte i slutet av november. Sedan dess har ett intensivt arbete pågått för att nå ut till både ungdomar och vuxna.

“Vi måste alla hjälpas åt för att stoppa den här utvecklingen. Alla vuxna vi vuxna i barnens närhet, såväl föräldrar som bekanta, polis, tränare, skolpersonal med flera behöver vara uppmärksamma och bry sig. Att våga fråga är avgörande. Att tipsa oss på Polisen är ett sätt att hindra utvecklingen. Och är du orolig för någon, kontakta skolan eller socialtjänsten. Vi finns alla här för att hjälpa till”, säger Anders Johansson, kommunpolis i Lidköping.

”Läget är akut. Vi ser en ökad användning av narkotika bland barn och ungdomar i samhället just nu. Framför allt kommer våra yngre ungdomar, främst i högstadieålder, i kontakt med väldigt tunga droger. Mer än vad vi sett tidigare och det ger anledning till stor oro. Det är avgörande att föräldrar och närstående pratar och engagerar sig i barn och ungdomar kring dessa frågor.”

Både kommun och polis vittnar om att barn och ungdomar idag vet var de kan få tag i droger och att så gott som alla känner till att det finns droger i deras närhet, framför allt på skolorna.

“Vi ser mycket allvarligt på situationen utifrån att vi tidigare inte sett så tunga droger användas av så unga personer i en sådan omfattning som vi ser nu. Det är därför viktigt att vi tillsammans i Lidköping gör vad vi kan för att prata med våra barn och ungdomar, uppmärksamma oro i tid och kunna förmedla rätt hjälp vid behov, för att kunna minska risken att allt fler unga kommer i kontakt med droger och tar allvarlig skada av drogerna”, berättar Emma Torstensson 1:e socialsekreterare Myndighet Barn & Unga.

Nej till droger – kampanj för ökad kunskap

En ny kommunikationskampanj “Säg nej till droger” ska informera vuxna, ge fakta och tips på vem man vänder sig till för hjälp, hur man kan se att någon är påverkad och hur symptomen kan bli. Vidare kommer kommunen tillsammans med samarbetspartners släppa filmer i ämnet, skicka ut informationsmaterial till vårdnadshavare, utbilda personal, affischera och diskutera på skolor, i föreningslivet och prata i offentliga sammanhang. Kampanjen kommer även synas brett i sociala medier och ett undervisningsmaterial riktat till barn och unga i skolåldern kommer tas fram.

Related posts