Behandling

Kunskapsbrist om sexuella beteendeproblem hos unga

Mia Jörgensen och Maja Hallqvist har skrivit "När samtycke saknas". Foto: Jörgen Jörgensen och Josefine Hjälmeskog

Barn och unga som begår sexuella övergrepp väcker starka känslor. Fördomar och missuppfattningar försvårar både proaktivt och återfallspreventivt arbete. Det menar psykologerna Mia Jörgensen och Maja Hallqvist.

Barn och unga som begår sexuella övergrepp väcker starka känslor. Fördomar och missuppfattningar försvårar både proaktivt och återfallspreventivt arbete. Det menar psykologerna Mia Jörgensen och Maja Hallqvist som har skrivit en bok i ämnet.


– Vi ser att det behövs mer kunskap om hur man både fångar upp och bemöter sexuella beteendeproblem. Kunskapsbrist leder till att vuxna undviker den här typen av frågor eller ger missriktade insatser, säger en av författarna Mia Jörgensen i ett pressmeddelande.

Boken ”När samtycke saknas – barn och unga med sexuella beteendeproblem” är tänkt att stärka kunskapen hos alla som i sin yrkesroll kommer i kontakt med denna grupp. Du får svar på frågor som när du bör reagera på ungas sexuella beteenden, hur du kan agera vid upptäckt av övergrepp, vilka säkerhetsanpassningar som krävs och hur du kan hjälpa den unge på bästa sätt.

– Alla som möter barn och ungdomar i sitt arbete måste ta även små tecken på sexuella beteendeproblem på allvar och utforska vidare, Maja Hallqvist.

Tillsammans har författarna 20 års erfarenhet av bedömning och behandling av barn och unga med sexuella beteendeproblem.

Vad säger forskningen om behandlingen?

Boken går igenom vad SBP (sexuella beteendeproblem) hos unga är, vad forskningen säger om riskerna för att utveckla det men framförallt hur det kan behandlas. Läsaren får en konkret genomgång av hur man kan arbeta med dessa ungdomar på ett strukturerat och forskningsbaserat sätt för bästa resultat. Boken innehåller också tydliga checklistor och arbetsblad för konkret vägledning i behandlingen.

När samtycke saknas riktar sig till alla som i sin yrkesroll kommer i kontakt med SBP hos barn och unga. Det kan vara psykologer, psykoterapeuter, socionomer och beteendevetare som möter dessa ungdomar i behandling. Även personer som arbetar inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, på HVB, inom institutionsvård, rättsväsendet, på ungdomsmottagning eller skola har nytta av den.

Om författarna
Mia Jörgensen, leg. psykolog, har arbetat inom sluten institutionsvård med bedömning och behandling av unga med SBP sedan 2014. Hon genomför för närvarande en forskningsstudie i samarbete med Karolinska Institutet där detta behandlingsprogram utvärderas.

Maja Hallqvist, leg. psykolog, har arbetat inom sluten institutionsvård med bedömning och behandling av unga med SBP sedan 2008. Hon är fortfarande kliniskt aktiv med gruppen.

Behandlingsprogrammet Stoppa bas
Författarna har tillsammans med kollegan Fatma Kizil utvecklat Stoppa Bas, ett svenskt behandlingsprogram för barn och unga med SBP. Nu implementeras det nationellt på Statens Institutionsstyrelse (SiS) och ges bland annat till alla ungdomar dömda för sexualbrott.