featured

Vi levererar stabila familjehemsplaceringar över hela landet.

Detta är en annons av Förenade Familjehem AB

Genom våra individanpassade, effektiva och verksamhetsnära team, med goda relationer till båda socialtjänsten och familjehemmen, levererar vi stabila familjehemsplaceringar till barn i behov över hela landet.

VI VET KÄNSLAN

När ni blir en del av vår stora familj (i dagsläget är vi ca 600 familjehemsföräldrar) kommer ni snart märka att vi brinner för barnens bästa och för att stötta våra familjehem och ge dem de förutsättningar de behöver. Men ni kommer också märka av våra superkrafter. Det som gör oss extra bra är nämligen att alla vi som jobbar på Förenade Familjehem också själva är familjehemsföräldrar. Vi vet precis vilka glädjeämnen som förgyller vardagen, men också vilka svårigheter man kan stöta på. Det ger er som blir familjehem hos oss garanterat en större trygghet.

Ni kommer också att märka att vi arbetar hårt för att höja statusen för våra familjehem. För att lyfta det viktiga arbetet som familjehemsföräldrar gör varje dag. Det går inte att sätta en prislapp på det jobbet. Men vi gör vårt bästa för att se till arvodet matchar uppdraget lika bra som vi matchar barn med familjer.

ATT HITTA HEM

Eftersom alla barn är unika utgår vi alltid utifrån individen. Och för att ni ska en fin start i ert nya liv tillsammans lägger vi stor vikt vid matchningen mellan barn och familj. Vi är noggranna, på gränsen till petiga. Alla familjer som vill bli familjehem blir först utredda och godkända, både av oss och kommunen. Det krävs också att de genomgår en utbildning för att få de kunskaper som behövs för att kunna vara familjehemsföräldrar. Vi försäkrar oss helt enkelt om att det är kärleksfulla familjer som är engagerade och vill lära sig allt de behöver kunna för att vara ett bra familjehem.

Men de som blir utvalda att bli familjehem hos oss så kommer känna sig omhändertagna. Hos oss får ni en personlig kontakt, en konsulent som är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan, året om. Så om något händer behöver ni aldrig prata med någon okänd människa som råkar ha jour när ni ringer.

Vårt jobb är att ge er rätt förutsättningar att vara det bästa tänkbara familjehemmet. Därför erbjuder vi alltid utbildningar, individanpassad handledning, grupphandledning och psykologsamtal om extra stöd önskas.

Välkommen att kontakta Jenny Persson om du har frågor kring familjehem och placeringar:
0793-255 330 eller jenny@forenadefamiljehem.se

NÄR VUXNA BEHÖVER EXTRA STÖD

Vi har en egen avdelning för vuxenplaceringar, där kan vi hjälpa er med mamma/pappa/barn-placeringar inklusive utredningar av föräldraförmåga. De familjer som specifikt välkomnar vuxna har stor erfarenhet av vuxna med placeringsbehov, även när det kommer till drog/alkoholproblematik eller psykisk ohälsa.

Det finns möjlighet att placera vuxna i stödfamiljer där man antingen bor tillsammans med familjen eller i ett ”bredvid-boende” där familjen alltid finns tillgänglig. Men det finns även helt separata lägenheter där stödfamiljen bara hjälper till vid behov. Vi har även familjer med stugor i vackra miljöer som tar emot tre till fyra vuxna i taget, där det också finns sysselsättning på dagarna och terapeuter på plats för samtal.

Vi har hög tillgänglighet och finns i hela landet. Och precis som när vi placerar barn gör vi individanpassande lösningar utifrån personliga behov. Självklart har vi nära kontakt och täta uppföljningar.

SKYDDAT OCH SÄKERT STÖD

Vi kan erbjuda klassificerade skyddsboende i klass 1, 2 och 3. Med kompetent personal och säkra rutiner för in- och utskrivning och genomförande av uppdraget.

Det finns möjligheter till skyddat boende både i form av enskilda lägenheter samt i lägenheter kopplade till våra familjehem.

Vi anpassar självklart vårt stöd och hjälp efter behov och utifrån specifika önskemål från socialtjänsten.