featured

Möt oss i Sundsvall den 17 november

SSIL – För vård och omsorg har sedan 2010 anordnat utbildningsdagar för socialtjänsten runt om i landet. Nio tillfällen per år, spridd över vårt avlånga land. En mötesplats för vårdgivare och vårdköpare.

Att möta sig själv och andra

Quality Hotel, Sundsvall
Utbildningsdagen vänder sig till dig som placerar inom HVB, Familjehem, Skyddat boende och Stödboende och är socialsekreterare, placerare, samordnare eller chef inom kommun och kriminalvård. Utbildningsdagen är helt kostnadsfri där kaffe, smörgås och lunch ingår.

Dagens program

08.00 Registrering och morgonkaffe inkl. smörgås

09.00 Allmän information om dagen.

09.15* Manipulativa och känslokalla personligheter
Helena Bingham har sina rötter inom den rättspsykiatriska utredningsverksamheten. Idag arbetar hon som privatpraktiserande psykolog och föreläsare för organisationer som t ex socialtjänsten och polisen, med fokus på narcissism och psykopati. Helena kommer att föreläsa om hur man känner igen och bemöter känslokalla och manipulativa personligheter och vilka konsekvenser deras beteende får för omgivningen, särskilt för anhöriga.

10.15 Förmiddagskaffe och besök hos utställare.

11.00* Elefanten i rummet – när det som gör ont inte syns utanpå!
Charlotta Donohue utbildade sig i USA. Som nyutexaminerad med en master i socialt arbete och en kandidatexamen i psykologi arbetade hon med barn, tonåringar och deras familjer inom barn och ungdomspsykiatrin. En problematik som Charlotta ställdes inför är det vi kallar det osynliga våldet – när oron finns att barn och ungdomar far illa trots att det inte finns några konkreta kännetecken. Hur kan man som professionell hantera de utmaningar man ställs inför i sin yrkesroll när man ska möta familjer som lever bakom inom dessa fasader? Vad behöver vi själva för att handskas med vår egen maktlöshet, stress och ångest som kan uppstå i oss själva när vi har en elefant i rummet – något som är högst närvarande, gör ont och är svårt men som ingen pratar om.

12.15 LUNCH

13.15* Del 1, Hopplöst hoppfull – En resa i välfärdens tjänst
Lars Gustafsson har arbetat som lärare, rektor och välfärdschef. Med många olika uppdrag för kommuner, regioner, myndigheter och välfärdsföretag har Lars skaffat sig en rik verktygslåda att ösa ut. Vi känner oss kanske både stressade, otillräckliga och lite uppgivna emellanåt. Hur möter vi oss själva och andra när allt ständigt förändras? Hur går vi från samverkan till samarbete som gör skillnad? Följ med på en välfärdsresa från vaggan till graven där egna berättelser, referenser till aktuell forskning och konkreta exempel utmanar och ger stöd!

14.15 Eftermiddagskaffe och besök hos utställare.

14.45 *Del 2, Hopplöst hoppfull – En resa i välfärdens tjänst med Lars Gustafsson.

15.45 Utvärdering av dagen och avslut.

*Med reservation för ändring i talarordningen

Anmäl er här