Funktionsvariation

Riksföreningen JAG talar digitalt om assistans

Almedalsveckan genomförs digitalt i år. Foto: Malin Ericsson/Region Gotland

Den 4-7 juli är det dags för Almedalsveckan 2021 som i år genomförs helt digitalt. Riksföreningen JAG är med i flera programpunkter.

Den 4-7 juli är det dags för Almedalsveckan 2021 som i år genomförs helt digitalt. Riksföreningen JAG är med i flera programpunkter.


JAG står för Jämlikhet, Assistans och Gemenskap. Riksföreningen JAG är Sveriges intresseorganisation för assistansanvändare med intellektuell funktionsnedsättning. Här är riksföreningens program under Almedalsveckan.

Söndag 4 juli
13:00 – 13:30 Är förmågan att själv uttrycka sina behov avgörande för ens delaktighet och rättigheter? Synliggör och bekämpa IQ-diskrimineringen. 
14:00 – 14:30 Regeringen utlovade en stärkt rätt till assistans  kommer löftet att uppfyllas?
15:00 – 15.30 Kommer jag kunna ha en god man som jag känner väl och kan kommunicera med även i framtiden?

Måndag 5 juli
13:00 – 13:30 Hur ser framtiden ut för oss som lever i digitalt utanförskap?
14:00 – 14:30 Har alla rätt till kommunikation hela livet?

Tisdag 6 juli
11:00 – 11:25 Respekterad nog för ett jobb? Perspektiv på arbetsliv och funktionsnedsättning. 
13:00 – 13:30 Professionalisering av assistansen – ett hot mot självbestämmande och delaktighet?
14:00 – 14.30 Varför bor 900 barn i Sverige på institution?

Onsdag 7 juli
13:00 – 13:30 100 000 personliga assistenter i Sverige förtjänar högre status.
14:00 – 14.30 Skiljer sig synen på personer med funktionsnedsättning åt i Sverige, Norge och i Finland?

Alla seminarier sänds digitalt via Almedalsveckan Play