Ny metod kan minska posttraumatisk stress

Gruppsamtal minskar symptom på posttraumatisk stress hos ensamkommande ungdomar.
Gruppsamtal minskar symptom på PTSD hos ensamkommande ungdomar. Foto: Getty images

Gruppsamtal minskar symptom på posttraumatisk stress hos ensamkommande ungdomar.

Att vara med i en grupp för posttraumatisk stress kan vara effektivt för ensamkommande ungdomar. I en ny studie med 46 deltagare blev var femte ungdom helt fri från sina symptom på posttraumatisk stress eller mådde bättre efter att ha deltagit i en gruppsamtal.

Metoden som använts heter Teaching Recovery Techniques, TRT, och studien från Uppsala universitet är den första i Skandinavien där metoden används. TRT sprids nu i Sverige för att ge fler barn som mår dåligt efter svåra upplevelser verktyg för självhjälp.

Studien innefattade 10 grupper med 46 ungdomar mellan 13 och 18 år. Grupperna har träffats vid sex tillfällen och har letts av personal i kommun eller primärvård som har fått utbildning i metoden.

Ungdomarna hade fått fylla i ett frågeformulär innan för att se om de screenade positivt för posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Vid starten hade 84 procent av ungdomarna dessutom medelsvår eller svår depression och 48 procent uppgav självmordstankar eller självmordsplaner. Efter sex veckor kunde man se en minskning av både depressions- och PTSD-symptomen. Efter tre månader gjordes intervjuer med 22 av ungdomarna som kunde berätta om hur de använde sig av verktygen i metoden.

– En av killarna berättade att han återvunnit kontrollen över sig själv efter att ha deltagit i gruppen. Innan dess hade han styrts helt av allt han hade upplevt, säger Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet och ansvarig för studien.

Eftersom studien inte hade en kontrollgrupp har forskarna beräknat utifrån andra studier hur vanligt det är att man blir bra ändå, utan insats. I andra studier blev en procent av barnen återställda under sex veckor från sina PTSD symptom och 0,12 procent från sina depressionssymptom. I den här studien blev 22 respektive 33 procent återställda. Det innebär att dessa ungdomar inte behövde mer specialiserad vård. De flesta andra ungdomar i gruppen hade upplevt en minskning av sina besvär, men många var fortfarande kvar på ganska höga symptomnivåer.

– Med tanke på att alla var mitt i asylprocessen och 62 procent var med om en negativ livshändelse under kursens sex veckor, som att en kompis fick avslag, nyheter att en släkting dog eller flytt av skola eller boende, var det ändå ett väldigt bra resultat, säger Anna Sarkadi.

Nu sprids metoden via utbildningar som SKL och BRIS håller i. Det finns idag ca 50 utbildade TRT- gruppledare i landet. Forskarna vill nu utvärdera metoden för barn som kommit med sina familjer.

Fakta: TRT

Teaching Recovery Techniques har utvecklats av Children and War Foundation in Norge just för barn som har varit med om krig och flykt. Metoden bygger på traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, men är ingen behandling utan ska ses som verktyg för självhjälp. Gruppledarna får en tredagarsutbildning och kravet är vana att arbeta med barn eller ungdomar, men ingen terapeutisk erfarenhet behövs. Tanken är att TRT ska vara en slags första hjälpen för barn som mår dåligt efter trauma innan tyngre vårdinsatser, som barnpsykiatrin eller Röda korset kontaktas.

Related posts