Inför obligatorisk VR-utbildning i förflyttningsteknik

Nu kan Piteå kommun erbjuda en virtuell utbildning i förflyttningsteknik som därmed blir tillgänglig året om. 
Socialtjänstens Linda Nyström visar glasögon och handkontroller. Foto: Helene Markström

Nu kan Piteå kommun erbjuda en virtuell utbildning i förflyttningsteknik som därmed blir tillgänglig året om. 

Nu kan Piteå kommun erbjuda en virtuell utbildning i förflyttningsteknik som därmed blir tillgänglig året om. Atea och Warpin Media AB har varit med och tagit fram utbildningen som är obligatorisk för all personal inom vård och omsorg.

Piteå kommuns rehabenhet ansvarar för att internutbilda all personal inom vård och omsorg i förflyttningsteknik. Det handlar om hur man hjälper en person att ändra läge från exempelvis liggande till sittande. 

Tillsammans med Atea och Warpin Media AB har en virtuell utbildning skapats. Det gör att man inte behöver ha någon fysisk utbildare på plats.

– Det är omkring 1700 personer som är tillsvidareanställda och cirka 200 vikarier som ska gå utbildningen. Vi har årligen haft förflyttningsutbildning och det har tagit ungefär fem år att hinna igenom all personal. Det vi tydligt har sett är att det går för långt mellan utbildningstillfällena för att personalen ska kunna få och bibehålla tillräckliga kunskaper i förflyttningsteknik. Samtidigt har det varit svårt att sätta in fler utbildningstillfällen då vi har ett högt flöde av patienter till rehabenheten, säger Ida Wiksten, enhetschef rehab, Piteå kommun.

Verksamhetsutvecklare Ewa Karlsson Sjölander vid socialtjänsten i Piteå kommun började under 2019 tillsammans med dåvarande enhetschef på rehabenheten att söka efter en lösning på problemet. Hur skulle utbildningen kunna ges på ett enklare och mindre personalkrävande sätt?

– Det var då jag tog kontakt med Atea och Eva Kindlundh för att tillsammans hitta en väg framåt. Jag var sedan tidigare nyfiken på VR-tekniken och hade funderat över om det kunde vara ett sätt för oss att alltid ha utbildningen tillgänglig, säger Ewa Karlsson Sjölander.

Utbildningen med VR-teknik omfattar totalt åtta delmoment och innehåller både informationsfilmer och praktiska övningar. Förhoppningen är att utbildningen tillsammans med en fysisk förflyttningsutbildning ska kunna förebygga arbetsskador som kan uppstå vid felaktig teknik i förflyttningar. Rehabenheten ser VR-tekniken som en möjlighet för personalen att få fler tillfällen att träna förflyttningsteknik men också att den kan bidra till en ökad kroppskännedom hos personalen som är en viktig faktor för att kunna tillgodogöra sig förflyttningsteknik.

Related posts