featured

Möt oss i Halmstad
den 7 april

SSIL – För vård och omsorg har sedan 2010 anordnat utbildningsdagar för socialtjänsten runt om i landet. Nio tillfällen per år, spridd över vårt avlånga land. En mötesplats för vårdgivare och vårdköpare.

Humana, Cura Individutveckling , Kurera Omsorg, Inagården

SSIL – För vård och omsorg har sedan 2010 anordnat utbildningsdagar för socialtjänsten runt om i landet. Nio tillfällen per år, spridd över vårt avlånga land. En mötesplats för vårdgivare och vårdköpare.

Att möta sig själv och andra

Halmstad torsdagen den 7 april-Halmstad Arena HVB/Familjehem
Denna utbildningsdag vänder sig i första hand till dig som placerar i familjehem / HVB och är socialsekreterare, placerare, samordnare eller chef inom kommun och kriminalvård.
Utbildningsdagen är helt kostnadsfri! Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.

MANIPULATIVA OCH KÄNSLOKALLA PERSONLIGHETER
HELENA BINGHAM

Helena Bingham har sina rötter inom den rättspsykiatriska utredningsverksamheten. Idag arbetar hon som privatpraktiserande psykolog och föreläsare för organisationer som t ex socialtjänsten och polisen, med fokus på narcissism och psykopati. Helena kommer att föreläsa om hur man känner igen och bemöter känslokalla och manipulativa personligheter och vilka konsekvenser deras beteende får för omgivningen, särskilt för anhöriga.

ELEFANTEN I RUMMET
-När det som gör ont inte syns utanpå

CHARLOTTA DONOHUE

Hur kan man som professionell hantera de utmaningar man ställs inför i sin yrkesroll när man ska möta familjer som lever bakom dessa fasader?

HOPPLÖST HOPPFULL
-En resa i välfärdens tjänst

LARS GUSTAFSSON

Hur går vi från samverkan till samarbete som gör skillnad? Följ med på en välfärdsresa från vaggan till graven där egna berättel ser, referenser till aktuell forskning och konkreta exempel utmanar och ger stöd!

Anmäl er här