Kvinnors och barns skydd måste få kosta

"Det finns en rad utmaningar inom skyddat boende. Finansieringen är en stor fråga."
Jenny Fors ledare
Jenny Fors är chefredaktör för tidningen Omtanke. Foto: Josephine Fantenberg

”Det finns en rad utmaningar inom skyddat boende. Finansieringen är en stor fråga.”

LEDARE: Idag krävs det i princip att våldet är livshotande för att man ska få beviljad plats på ett skyddat boende. Pia Johansson, som har skrivit boken ”För ditt eget bästa”, hade levt isolerad, kontrollerad och misshandlad i fem år. När hon fick frågan om hon var hotat till livet sa hon nej och fick då till svar att hon inte kunde få någon hjälp; ”Det här är ingen bostadsförmedling”.

Utan pengar, inkomst och trygghet är det omöjligt att på egen hand försöka bygga upp ett nytt liv, skaffa bostad och nytt arbete. För att inte tala om den läkning som krävs för att kunna fungera som människa.

Nu väntar vi med spänning på den lag som är på gång för att reglera skyddat boende i socialtjänstlagen som en insats och att medföljande barn ska få samma rätt till stöd- och hjälpinsatser. Lagen ska förbättra skyddet och stödet genom krav på ökad kvalitet och tillståndsplikt. Det var tänkt att lagändringarna skulle träda i kraft den 1 juli 2023, men ännu har vi inte hört någonting förutom att det har blivit försenat. Propositionen skulle ha kommit i maj, men det har den inte gjort.

Finansieringen är en stor fråga

Det finns en rad utmaningar inom skyddat boende. Finansieringen är en stor fråga. Reformen beräknas enligt SKR kosta drygt 2,4 miljarder kronor att genomföra. Lagrådsremissen föreslår knappt en sjättedel av den summan.

Skyddat boende är också en komplex insats som inte bara berör våld i nära relationer och hedersvåld utan även avhopparverksamhet, vittnesskydd och anhörigvåld. Avhopparverksamheten kostar idag cirka 3 000 kronor per dygn och traditionellt skyddat boende 1 000-2 500 kronor per dygn.

Enligt Peter Svensson på Catena stöd och utveckling tycker socialtjänsten att det är för dyrt att betala över 2 000 kronor för kvinnor. Dessutom är det svårt att få beviljat stöd för tillräckligt lång tid. Nu söker sig allt fler kvinnor från kriminella miljöer hjälp och skydd. Varken socialtjänsten, samhället eller kvinnorna själva ser sig som avhoppare, vilket gör det svårt att ge rätt hjälp. De behöver ett skydd anpassat för kvinnliga avhoppare.

Nytt forum för skyddat boende

Varje skyddsinsats bör såklart vara individanpassad och det är så många frågor inom skyddat boende från både utförare och beställare som skulle behöva diskuteras. Därför är jag stolt att SSIL som ger ut tidningen Omtanke kommer att arrangera Dagen för Skyddat Boende i Göteborg den 26 oktober. Det gör vi i samarbete med Stiftelsen Insats Skyddat Boende, som länge har önskat ett forum och en mötesplats för branschen.

Det blir intressanta seminarier, utställare och nätverkande där du som placerar inom skyddat boende kostnadsfritt kan få chansen att fylla på med kunskap och få veta mer om olika aktörer inom skydd och säkerhet.

Det förebyggande arbetet behöver också bedrivas parallellt. Nicolas Lunabba är en fin förebild i det arbetet. Mustafa Panshiri en annan, som har mycket intressant att säga när det gäller integrationsarbetet.

Jenny Fors, chefredaktör tidningen Omtanke

Related posts